Публикуване на сайта на ТВ – Стара Загора клип с „Онлайн кандидатстване в Тракийски университет” - репортаж и интервюта със студенти - 24.10.2014 г.

  • Print

Публикуване на сайта на ТВ – Стара Загора клип  с „Онлайн кандидатстване в Тракийски университет” - репортаж и интервюта със студенти