Отпечатване на статия „Web базирана информационна система в услуга на академичната общност на Тракийския университет в Стара Загора” в „Бизнес поща”, Старозагорски седмичник – 3-12. 10.2014 г. бр.40

  • Print

Отпечатване на статия в „Бизнес поща”, Старозагорски седмичник  – 3-12. 10.2014 г. бр.40 Web базирана информационна система в услуга на академичната общност на Тракийския университет в Стара Загора”