Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 10 guests and no members online

Дейност 3, февруари-март 2013

1. Проведени бяха две заседания, на представители на екипа по НИМД. На първото е създадена структурата на екипа по НИМД, който ще се занимава с проучване, анализ и изготвяне на проектната документация за НИМД. Дадени бяха указания за изготвяне на документацията за досието на всеки един член от екипа и за сключване на допълнителното трудово споразумение. Всички се запознаха със съдържанието на заложените дейности в  02_Annex_A_application_form_final IUIS TrU_25.11.2012 в раздел VII – описание на дейностите по дейност 3:
2. Изготвени бяха досиета на екипа с изключение на двамата студенти.
3. Бе направено проучване на индикаторите на рейтинговата система и критериите на НАОА за програмна и институционална акрдитация.
4. На второто заседание се проведе обсъждане на разпределението на дейностите по НИМД между членовете на екипа. Разпределени бяха предстоящите задачи, с които ще стартира  проучването на НИМД между отделните членове на екипа.
5. Обсъдена бе примерната анкета и се взе решение да се преструктурира в съответствие с целевите групи.
6. Планувано бе страртиране на одити в 10 катедри 2 научни отдела на различни основни структурни звена с цел цялостно проучване на документацията, свързана с НИМД.
7. Проведени интервюта с фокус-група във ФТТ – гр. Ямбол, свързано с научната дейност и дейностите, които се извършват в това отношение в ТрУ.

< Назад