Дейност 2, декември 2013

  • Print
1. Програма от действия за подобряване на учебния процес
2. Актуализиране на Правилата за прием на кандидат-студенти.
3. Подготвяне на формуляри за прием на чуждестранни студенти.
4. Подготовка на междинния отчет за Дейност 2.

< Назад