Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 15 guests and no members online

Дейност 2, юни 2013

1. Проведени и изготвени са отчети с резултатите от анкетите с преподаватели, служители-експерти и студенти за оценка състоянието на учебния процес.
2. Направено е описание на работни документи/формуляри, свързани с учебната дейност – кандидатстудентска кампания, учебен процес по специалност, отчитане на учебна дейност от преподаватели, учебен план и учебна програма и др.
3. Извършени са вътрешни одити на учебните отдели в Аграрен и Стопански факултети.
4. Извършени са вътрешни одити на организацията на учебния процес в катедри на основни звена на ТрУ - Аграрен, Педагогически и Стопански факултети.
5. Подготвен е доклад за състоянието на управлението на учебния процес в ТрУ.
6. Изготвен е концептуален проект на система за уеб-базирано управление на учебния процес.
7. Предложена е програма от действия за подобряване на учебния процес с модулите включени в учебната дейност.

< Назад