Дейност 2, май 2013

1. Организиране и провеждане на онлайн-анкети със служители-експерти и студенти по отношение на дейности свързани с учебния процес - преподаватели - 69 анкетирани, експерти - 28 анкетирани, студенти - 182 анкетирани
2. Подготовка и описание на работни документи/формуляри, свързани с учебната дейност – кандидатстудентска кампания, учебен процес по специалност, отчитане на учебна дейност от преподаватели.

< Назад