Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 13 guests and no members online

Дейност 2, февруари-март 2013

1. Изготвени досиета на членове на екипа по дейност 2.
2. Обсъдено провеждането на интервю с фокус-група (целева група), видно от Протокол от заседание на екипа от 15.03.2013 г.
3. Проведени интервюта с фокус-група във ФТТ – гр. Ямбол, свързано с учебната дейност и дейностите, които се извършват в това отношение в ТрУ – Протокол от проведено интервю.
4. Изготвено е Предложение за описание на предназначението на Базата данни (БД) и задачите, свързани с всяка една от тях.
5. Подготвено е Разпределение на задачите по отношение изготвянето на списъци с работните документи и разработване на график за предстоящи одити, отразено в Протокол от заседание на екипа от 29.03.2013 г. и Протокол № 2 от 29.03.2013 г. от заседание на екипа в дейност 2.

< Назад