Дейност 1, юни 2013

І. Организирани и проведени 3 заседания на екипа за управление на проекта:
I.1. Обсъждане и приемане на индивидуалните доклади и докладите по дейности от 2 до 7 за месец май.
I.2. Обсъждане на техническите изисквания към системата, които ще бъдат приложени в документацията за обществената поръчка;
I.3. Обсъждане предложенията на консултант по Техническото задание
 
I.4. Среща с консултант по техническото задание.
 Подготовка на документи:
- Обсъждане на работните процеси по дейности и подготовка на техническо задание за Web портал на ИУИС
- Подготовка на документация по ЗОП (извън техническото задание)
I.6. Подготовка и участие в пресконференция за хода на дейностите по проекта
I.7. Подготовка и участие в информационна среща – 28.06. 2013 г.

 

< Назад