Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 16 guests and no members online

Дейност 3, април 2013

1. Проведени бяха две заседания на представители на екипа по НИМД.
2. На първото заседание бяха разгледани анкетите за трите групи преподаватели, служители и студенти. След одобрение бе взето решение да стартира анкетирането на отделните групи. Бяха обсъдени необходимите данни за създаване цялостно и изчерпателно досие на преподавателите и какви източници ще бъдат използвани за тази цел. Бе взето решение за разработване досие на преподавателя – прототип и описание на документ.
3. На второто заседание бяха извършени промени в правилника за атестиране на академичния състав. Бяха определени крайните срокове за приключване на разработването на новия правилник и за създаване на единен атестационен лист.
4. Разработени бяха процедурите за развитие на академичния състав и бяха предоставени на групата, изготвяща блок схемата на бизнес процесите.
5. Разработена беше процедурата за изготвяне и финансиране на проектните предложения по Наредба 9 и беше предоставена на групата, подготвяща блок схемата на бизнес процесите.

< Назад