top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 78 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Студенти Учебен разпис и изпити График изпити График за провеждане на ликвидационна сесия за ІІ курс, редовно и поправителна сесия за задочно обучение за учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на ликвидационна сесия за ІІ курс, редовно и поправителна сесия за задочно обучение за учебната 2016/2017 г.

ГРАФИК

за провеждане на ликвидационна сесия  за ІІ курс, редовно и поправителна сесия за задочно обучение

за учебната 2016/2017 г.

 

Специалност: АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

 

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ВИСША МАТЕМАТИКА IIч.

ПРОФ. Г. ТАСЕВ

 

11.09.2017г.

11.00ч.

325

ФИЗИКА, ВИСША МАТЕМАТИКА

 

ДОЦ.К.КРЪСТЕВ

07.09.2017г.

11.00ч.

120

ИНФОРМАТИКА

 

ДОЦ.В.НЕДЕВА

08.09.2017г.

9.00ч.

332

ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА

 

ДОЦ.Р.РУСЕВ

07.09.2017г.

9.00ч.

325

CAD  СИСТЕМИ I ч.

 

ДОЦ.В.СТОЙКОВА

04.09.2017г.

13.00ч.

216

МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

 

ПРОФ. К. ГЕОРГИЕВА

07.09.2017г

13.00ч.

228

ТЕХН. НА МАШИНОСТРОЕНЕТО

 

ДОЦ. Н.ГЕОРГИЕВА

08.09.2017г.

9.00ч.

226

АВТОТРАКТОРНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

 

ДОЦ. М. СТОЯНОВ

05.09.2017

9.00

125

ХИДРАВЛИКА

 

ДОЦ. М. СТОЯНОВ

05.09.2017

9.00

125

 

 

 

Специалност: АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

 

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ВИСША МАТЕМАТИКА III

 

ДОЦ.К.КРЪСТЕВ

07.09.2017г.

11.00ч.

120

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ІІ

ДОЦ. Т. ПЕХЛИВАНОВА

 

13.09.2017г

13.00

220

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА

 

ДОЦ. Т. ПЕХЛИВАНОВА

 

13.09.2017г

13.00

220

БАЗИ ОТ ДАННИ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

ДОЦ.  К. ЯНКОВ

12.09.2017г.

10.00ч

215

ИМПУЛСНА И ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА

 

ДОЦ. В. БОЧЕВ

13.09.2017г.

9.00ч.

220

МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА и всички останали

 

ДОЦ. В. СТОЙКОВА

04.09.2017г.

13.00ч.

216

 

 

Специалност: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ІІ

ДОЦ. Т. ПЕХЛИВАНОВА

 

13.09.2017г

13.00

220

МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

 

ПРОФ. К. ГЕОРГИЕВА

07.09.2017г

13.00ч.

228

 

 

Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ

 

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

 

ПРОФ. К. ГЕОРГИЕВА

07.09.2017г

13.00ч.

228

ДОБАВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ГЛ.АС.И.ДИМОВ

12.09.2017г.

10.00ч.

413

БИОХИМИЯ, БИОХИМИЯ,МИКРОБИОЛОГИЯ

ДОЦ. С. БОЙЧЕВА

05.09.2017

9.00

123

ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ

Д-Р И.ТАНЕВА

13.09.2017г.

10.00ч.

413

ФИЗИКОХИМИЯ И КОЛОИДНА ХИМИЯ

ДОЦ.К.КРЪСТЕВ

07.09.2017г.

9.00ч.

120

 

 

Специалност: ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

 

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

ПРОФ. К. ГЕОРГИЕВА

07.09.2017г

13.00ч.

228

ТЕХН. НА МАШИНОСТРОЕНЕТО

 

ДОЦ. Н.ГЕОРГИЕВА

12.09.2017г.

13.00ч.

226

ХИДРАВЛИКА

 

ДОЦ. М. СТОЯНОВ

05.09.2017

9.00

125

CAD системи

ДОЦ. Н.ГЕОРГИЕВА

12.09.2017г.

13.00ч.

226

 

 

ЗабележкаИзпитите за които не са посочени дати ще се провеждат по договаряне  с преподавателите.

 

Изпитите при доц. В. Стойкова по всички дисциплини ще се проведат  на 04.09.2017г. от 13.00ч. в зала 216.

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014