top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 155 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Специалностите във ФТТ

Специалност “Топло- и газоснабдяване” - магистър

 Специалност „Топло- и газоснабдяване”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Магистър-инженер по топло- и газоснабдяване"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Енергетика”.

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Енергетика”.

Целта на обучението е студентите, вече завършили обучението си в ОКС „Бакалавър” и придобили достатъчно знания, ориентирани към надеждността, контрола и управлението на техническото състояние на топло- и газоснабдителните инсталации и елементи, към тяхното проектиране, диагностика, ремонт, поддържане и сервиз, както и към неконвенционалните енергийни източници, да придобият допълнителни специализирани теоретични и практически знания и умения за управленска, научно-изследователска, проекто-конструкторска и внедрителска дейности в областта на топлоенергетиката и газоснабдяването.

Магистър-инженерите по топло- и газоснабдяване придобиват професионални умения за извършване на научни изследвания, обработване на експериментални резултати и оптимизиране на топлопроизводствени и газоснабдителни процеси, за съставяне на топлинни баланси и оценяване на енергийната ефективност на обекти, съоръжения и технологии, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Магистър-инженерите по топло- и газоснабдяване получават възможности да се реализира като научни работници; проектанти в проектантски и внедрителски организации (фирми) и конструкторско-технологични бюра в областта на топлоенергетиката и газоснабдяването; контролни органи в държавни и фирмени инспектиращи институции; преподаватели във висши и средни училища; висококвалифицирани управленски кадри и специалисти в индустриални предприятия за изграждане, настройка, управление, диагностика и контрол на техническото състояние, поддържане, ремонт и сервиз на топлотехнически и газоснабдителни системи, инсталации и елементи.

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014