top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 125 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Специалностите във ФТТ

Специалност „Автотранспортна и земеделска техника” - магистър

 Специалност „Автотранспортна и земеделска техника”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Магистър-инженер"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Машинно инженерство”;

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Машинно инженерство”.

Магистърската програма по „Автотранспортна и земеделска техника” дава на студентите задълбочени знания в областта на:

  • Научно-изследователската и внедрителска дейност;

  • Проектиране и конструиране в областта на автотранспортната и земеделска техника;

  • Приложението на компютърни технологии;

  • Фирменото управление;

  • Управлението на екипи.

Изготвянето на програмата е съобразено и в логическа връзка с дисциплините: двигатели с вътрешно горене, трактори и автомобили, машини за почвообработка, сеитба и прибиране, диагностика, техническо обслужване и ремонт на машините, механизирани технологии в земеделието, технология и организация на транспорта и др., които представляват фундамента за надграждане на познания, необходими на магистър-инженера по „Автотранспортна и земеделска техника”.

Магистър-инженерите от специалност „Автотранспортна и земеделска техника” получават възможност да се реализират като изследователи, научни работници, докторанти, ръководители на фирми и екипи, извършващи проектантски, производствени, търговски и други дейности, свързани с експлоатацията, поддръжката и ремонта на автотранспортна и земеделска техника.  

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014