top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 133 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Специалностите във ФТТ

Специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” - магистър

 Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника ”

Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Магистър-инженер"

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Магистър-инженерът по „Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) получава широк спектър от теоретични и практически знания, голяма част от които са специализирани за областта на автоматиката, информационната и управляваща техника и надграждат достигнатото в предходния етап на обучение чрез дисциплините в областта на компютърното управление и измерване, специализираните микропроцесорни системи, методи за оптимизация, изкуствен интелект и др.

Магистърът по АИУТ придобива умения да извършва инженерингова, научно-изследователска, учебна, организационна и управленска дейности, свързани със специалността. Познава, разбира и умее да изразява теории, концепции, принципи и закономерности в областта на специалността. Магистрите по АИУТ са в състояние да решават проблеми в условия на недостатъчна налична информация., да инициират промени и да управляват процесите на развитие в сложни условия. Те придобиват способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и специализирана среда.

Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на автоматиката, информационните и управляващите системи дават възможност на магистрите по АИУТ да се реализират като инженери, проектанти и ръководители във всички сфери на индустрията, комуникациите, селското стопанство и услугите, като управители на инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, преподаватели и др.

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014