top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 56 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Students Students Exam's Schedule Изтеглени варианти на тестове от минали години

Изтеглени варианти на тестове от минали години
There are no translations available.

КСК – 2017/2018 г.

Тест Математика

07.07.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/T3.pdf

25.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

11.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

07.07.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf

25.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm 

Тест Общотехническа подготовка

07.07.2017 http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/%D0%9E%D0%A2%D0%9F.pdf

25.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

11.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

25.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

11.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

КСК – 2016/2017 г.

Тест Математика

09.04.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

26.03.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

09.04.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/OOP-9_04_2016.pdf

Тест Общотехническа подготовка

09.04.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

26.03.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

09.04.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

26.03.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

 

КСК - 2015/2016 г.

Тест Математика

21.03.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm 

04.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

03.07.2015 -http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

21.03.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OOP.htm

04.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm

25.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/6_Pred_OOP.htm

08.07.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OOP.htm 

Тест Общотехническа подготовка

21.03.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

04.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

25.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/6_Pred_OTP.htm

08.07.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OTP.htm 

Изпит по обща езикова култура

21.03.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

04.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

01.07.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Bulg.htm

 

КСК - 2014/2015 г.

Тест Математика

22.03.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm 

05.04.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

04.07.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

22.03.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OOP.htm

05.04.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm

09.07.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OOP.htm

Тест Общотехническа подготовка

22.03.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

05.04.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

09.07.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

22.03.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

05.04.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

03.07.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Bulg.htm

 

КСК - 2013/2014 г.

Тест Математика

23.03.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm

06.04.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

23.03.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OOP.htm

06.04.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm

Тест Общотехническа подготовка

23.03.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

06.04.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

23.03.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

06.04.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014