top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 103 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Студенти Учебен разпис и изпити График изпити Изтеглени варианти на тестове от минали години

Изтеглени варианти на тестове от минали години

КСК – 2017/2018 г.

Тест Математика

07.07.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/T3.pdf

25.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

11.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

07.07.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf

25.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm 

Тест Общотехническа подготовка

07.07.2017 http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/%D0%9E%D0%A2%D0%9F.pdf

25.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

11.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

25.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

11.03.2017 - http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

КСК – 2016/2017 г.

Тест Математика

09.04.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

26.03.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

09.04.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/OOP-9_04_2016.pdf

Тест Общотехническа подготовка

09.04.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

26.03.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

09.04.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

26.03.2016 - http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

 

КСК - 2015/2016 г.

Тест Математика

21.03.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm 

04.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

03.07.2015 -http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

21.03.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OOP.htm

04.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm

25.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/6_Pred_OOP.htm

08.07.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OOP.htm 

Тест Общотехническа подготовка

21.03.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

04.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

25.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/6_Pred_OTP.htm

08.07.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OTP.htm 

Изпит по обща езикова култура

21.03.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

04.04.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

01.07.2015 - http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Bulg.htm

 

КСК - 2014/2015 г.

Тест Математика

22.03.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm 

05.04.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

04.07.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

22.03.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OOP.htm

05.04.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm

09.07.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OOP.htm

Тест Общотехническа подготовка

22.03.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

05.04.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

09.07.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

22.03.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

05.04.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

03.07.2014 - http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Bulg.htm

 

КСК - 2013/2014 г.

Тест Математика

23.03.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm

06.04.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

23.03.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OOP.htm

06.04.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm

Тест Общотехническа подготовка

23.03.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

06.04.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

23.03.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

06.04.2013 - http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014