top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 114 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Актуални събития във ФТТ - архив Факултет „Техника и технологии” - Ямбол тържествено отбеляза 11 Май – Ден Св. Св. Кирил и Методий – Празник на ФТТ

Факултет „Техника и технологии” - Ямбол тържествено отбеляза 11 Май – Ден Св. Св. Кирил и Методий – Празник на ФТТ
There are no translations available.

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” - ЯМБОЛ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА

11 МАЙ – ДЕН НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТА

 

2013-05-09 11.43.53На 09. 05. 2013г. от 12.30 часа в зала „Райчо Димитров” на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол тържествено бе отбелязан деня на светитете братя Кирил и Методий - Празник на Факултета. Тържеството и предшестващите го дейности бяха свързани с 1150 години от Великоморавската мисия на равноапостолите.

На т ържествения празник присъстваха:

Доц. д-р Таня Танева – Главен секретар на Тракийски университет – Стара Загора

Инж. Татяна Петрова – Началник на Регионалния инспекторат на образованието

Иван Чолаков – общински съветник и Председател на Обединен спортен клуб „Тунджа”

Светлана Сарандева – Главен юрист консул на община Ямбол

Д-р Юлиян Папашимов – общински съветник

А. Йовчев – представител на фирма „Петър Йовчев и синове” ООД

В залата, изпълнена с усмихнатите лица на студенти, преподаватели и служители звучеше химна „Върви народе възродени!”

Доц. д-р Красимира Георгиева откри тържесвото с кратко встъпително слово, представи гостите и даде думата на доц. д-р Маргарита Пехливанова за Слово, посветено на 1150 години от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий.

P5090615Деканът на факултета запозна гостите и първокурсниците с успешната акредитация по четирите професионални направления: Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Енергетика и Хранителни технологии и възможността студентите да се обучават за ОКС „бакалавър” и „магистър”. Подчерта постиженията на академичния състав и студентите в научноизследователската дейност. Преподаватели от Факултета участват в три университетски проекта, а още три са спечелени от Факултета.

Сключени са над 20 договора по програма „Еразъм” с университети от девет страни. В момента трима студенти от професионално направление ЕЕА реализират мобилност в Германия. Предстоят и мобилности на студенти с цел практическо обучение. Студентка от Република Турция от ЕЕА реализира мобилност във Факултета.

Приветствие от името на И.Д. Ректор на Тракийсия университет проф. двмн Иван Въшин, поднесе доц. д-р Таня Танева. В емоционалното си слово тя подчерта приноса на Факултета за достойното шесто място за 2012г. , което Тракийският университет заема в рейтинговата ситема от 51 висши училища в България. Тя подчерта, че във Факултет „Техника и технологии” преподаватели и студенти работят активно и предлагат интересни идеи и дейности. Особен акцент постави върху връзките на Факултета с представители на бизнеса и пожела на младите хора да се възползват от възможностите, които им се предлагат за повишаване на компетенциите, което ще им даде по-добра възможност за реализация.

Общинският съветник Иван Чолаков поздрави преподавателите и студентите с празника на факултета и пожела на студентите да се стремят да постигнат към високи постижения и да бъдат най-добрите в своята област.

Доц. Красимира Георгиева прочете Поздравителен адрес от името на Областната администрация – Ямбол.

По традиция бяха връчени грамоти на 12 студенти с най-високи постижения в учебната и научноизследователска дейност.

Представителите на Студентския съвет бяха осигурили награди за класиралите се на първите три места от състезанията за Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL), по „CAD проектиране”, майсторско управление на МПС, от изложбата на модни ескизи на студентите от „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, състезателите по тенис на маса и стрийтбол .

За атрактивната кулинарна изложба на студентите от „Технология на храните” бяха дадени три отборни награди.

 

2013-05-08 08.58.17 2013-05-09 12.30.29
2013-05-09 12.13.45 P5090654
P5090576 P5090579

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014