top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 109 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Актуални събития във ФТТ - архив Европейски стипендии за летен семестър 2012/13г. от 01.04.2013 г.

Европейски стипендии за летен семестър 2012/13г. от 01.04.2013 г.

Кампания за кандидатстване за европейски стипендии за летен семестър 2012/13г.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2012/2013 Г.

 

Уважаеми студенти,
Стартира кандидатстване за стипендии за ЛЕТНИЯ семестър на уч. 2012/13 г. по проект

„Студентски стипендии”

 

За да кандидатствате е необходимо да следвате посочения ред:

1.       Да получите уверение от канцеларията на факултета, колежа или филиала, като:

-   за стипендия за успех могат да кандидатстват само студенти в редовна форма на обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план и имат среден успех не по-нисък от 4.00 от предходните 2 семестъра, а за І-ви курс – от предходния семестър. Кандидатства се за летния семестър на уч. 2012/13 г.-   за специална стипендия могат да кандидатстват само студенти в редовна форма на обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план, имат среден успех не по-нисък от 4.00 от предходния семестър и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки и др. Кандидатства се за летния семестър на уч. 2012/13 г.

2.       Да се регистрирате в електронната страница на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в срок от 01.04.2013 до 28.04.2013 г.

Банковата сметка задължително трябва да е в Уникредит Булбанк и на Ваше име.

3.       Да подадете документите в Тракийския университет на хартиен носител:

-   за стипендия за успех - формуляр и уверение (уверението се получава от канцеларията на факултета, колежа или филиала)

-   за специална стипендия - формуляр, доказателство за участие, уверение и удостоверение за участие в проекти, научни разработки и др. (уверението и удостоверението се получават от канцеларията на факултета, колежа или филиала)

в ТрУ – стая 200 на Ректората от 1.04.2013 г. до 30.04.2013 г. от 8 до 16 ч.

Студентите от ФТТ подават документи в деканата на факултета, а студентите от Филиал–Хасково – в канцеларията на филиала.

Успех!

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2012/2013 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ДЕЙНОСТ

СРОК

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

1 април 2013 г.

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи във висшите училища

1 април 2013 г.

Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

1 април 2013 г.

Въвеждане на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища, съответно по специалности - за стипендиите за успех, и по факултети - за специалните стипендии, въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2012/2013 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти

до 23 април 2013 г.

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

28 април 2013 г. (неделя), 23:59 часа

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи във висшите училища

30 април 2013 г. (вторник), според работното време на висшето училище

Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

8 май 2013 г.

Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри

9 - 13 май 2013 г.

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища

14 май 2013 г.

Публикуване на класирането в интернет страницата на Проекта и по висши училища

15 май 2013 г. (сряда)

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на проекта)

18 май 2013 г.,
23:59 часа

Срок за висшите училища за подаване в МОМН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите

до 23 май 2013 г.

Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи

до 29 май 2013 г.

Преводи от МОМН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2012/2013 година

30 - 31 май 2013 г.

Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите

до 7 юни 2013 г.

Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОМН

до 17 юни 2013 г

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014