top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 32 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Departments Катедра Енергетика

КАТЕДРА "ЕНЕРГЕТИКА"
There are no translations available.

 

КАТЕДРА “ЕНЕРГЕТИКА”

 

Катедра „Енергетика” осигурява обучението на специалност "Топло- и газоснабдяване" от професионално направление "Енергетика". Академичният състав на катедрата е от 9 преподаватели, от които 5 хабилитирани, 1 доктор,  2 асистенти и 1 старши преподавател.

 

 Ръководител на катедра „Енергетика“

доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров

Тел. 046/66 91 81;

 

Организатор на катедра: Ирина Георгиева

 

Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:

1.Топлотехника и топло снабдяване в бита и промишлеността;

2.Газо-снабдяване в бита и промишлеността;

3.Оценка на риска и техническа безопасност;
4.Възстановяеми енергийни източници;

Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина.

С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “Топло- и газоснабдяване” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.


Преподавани дисциплини:

Метрология и техническо измерване

Топлотехника

Машинни елементи

Технология на машиностроенето

Механика на флуидите

Хидро- и пневмозадвижване

Техническа безопасност

Екология в транспорта

 

 

Преподавателски състав на катедра „Енергетика“

 

 


доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров                                                   каб. 315      CV      Публикации

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научни интереси:

„Техническа безопасност”; „ Оценяване на риска за безопасността и здравето”; ”Машиностроене и уредостроене”; „Поддържане и ремонт на машините”; „Топло- и газоснабдяване”; „Промишлена вентилация”; ”Автоматизация на технологичните процеси”; „Предприемачество и мениджмънт” „Мехатроника”.


доц. д-р. инж. Нели Асенова Георгиева                                каб. 227      CV      Публикации

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научни интереси: Комбинирано обработване на хидравлични отвори; Технология на машиностроенето.


доц. д-р Здравка Добрева Джандармова                              каб. 227      CV      Публикации

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научни интереси: Икономика


доц. д-р Иванка Николаева Шивачева                                  каб. 331      CV      Публикации

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научни интереси: Педагогика и Психология


гл. ас.д-р. инж.Иван Георгиев Бинев                                    каб. 410      CV      Публикации

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Област на научни интереси: Топло- и газоснабдяване


ас. инж. Стати Найденов Найденов                                      каб. 419      CV      Публикации

Област на научни интереси: Техническа безопасност 


ас. инж. Красимир Пенев Иванов                                          каб. 410      CV      Публикации

Област на научни интереси:


Ст.пр.Огнян Николов                                                       Спортен к-с      CV      Публикации

Област на научни интереси: Физическа култура и спорт


 

 

Last Updated on Monday, 22 February 2016 19:49
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014