top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 46 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.NetПублична защита

PC190063  На 19.12.2012 година, сряда, от 10.00 часа в зала 225 на Факултет „Техника и технологиии“ – Ямбол се проведе публичната защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на гл. ас. Красимир Иванов Кръстев на тема: „Изследване и прогнозира не на техническото състояние на машините“, професионaлно направление: Машинно инженерство, специалност: Земеделска техника и технологии, научна специалност: Механизация и електрификация на растениевъдството.

  Дисертацията е разработена под научното ръководство на проф. дтн Георги Тасев и проф. дтн Христо Белоев.

  Научно жури беше в състав: Председател:  доц. д-р Митко Иванов Николов, Членове: проф. д-р Атанас Лешков Митков, доц. д-р Митко Иванов Николов, проф. д.т.н. Георги Асенов Тасев, проф. д-р Михо Янков Михов, доц. д-р Красимира Господинова Георгиева. Рецензенти: проф. д-р Атанас Лешков Митков и проф. д-р Михо Янков Михов. На публичната защита присъстваха членове на академичния състав на Факултета.

  Честито на колегата с пожелание за нови творчески успехи!

 

 

 

 

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014