top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 137 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Актуални събития във ФТТ - архив Празник на ученето през целия живот във Факулет "Техника и технологии” - ЯМБОЛ

Празник на ученето през целия живот във Факулет "Техника и технологии” - ЯМБОЛ
There are no translations available.

 ПРАЗНИК НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” - ЯМБОЛ

 

Началото на празника във Факултета започна в ранните часове на деня с инициативата на студентите  „Мениджър за един ден”. Петима студенти от втори курс на специалност „Автотранспортна и земеделска техника” се запознаха с управленските функции и организацията и дейността в една от големите за страната транспортни фирми „Юнион Ивкони” ООД – Ямбол. Доц. д-р Красимира Георгиева – Декан на факултета и доц. д-р Маргарита Пехливанова присъстваха и се включиха в студенската инициатива.

В 9.30. в зала 332 продължиха и останалите мероприятия, включени в програмата. В тях участваха преподаватели, студенти и представители на фирми-партньори.

доц. д-р Маргарита Пехливанова - секретар на Факултета запозна присъстващите преподаватели и студенти с целите на проекта – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот и възможностите за организиране на разнообразни прояви по време на празниците на ученето.

доц. д-р инж. Таня Пехливанова - зам. декан по учебната дейност  даде началото на Студентския форум «Кариерно развитие и успешна професионална реализация», като представи възможностите за управление на кариерното развитие и възможността за участие на студентите в проекта за «Студентски практики».

Презентацията на доц. д-р инж. Станчо Станчев, „Възможности за учене през целия живот. Добри практики” беше насочена не само към студентите, но и към колегите – преподаватели. Той подчерта ролята на следдипломната квалификация  и обучение, присъщи за факултета дейности, които се развиват като относително самостоятелна система, отличаваща се с голяма гъвкавост и динамичност. Посочи, че Факултетът  извършва обучение  за професионална квалификация „Учител”, професионална квалификация  „Инструктор за обучение на водачи на МПС. Центърът за професионално обучение е лицензиран по 28 професии.

В семинара „Съвременни форми за електронно и интерактивно обучение на възрастни” участваха студенти и преподаватели. В презентацията доц. д-р В. Недева подчерта, че добре развитата система за електронно обучение, е проектирана с цел да прерасне и да даде основа за създаване на център за дистанционно обучение, който ще бъде неразделна част от Център за електронни форми на дистанционно обучение и учене през целия живот. Представени бяха новите направления за развитие на технологиите в електронното обучение – „облачната технология” и виртуалните лаборатории, които се прилага като възможност за ползване на услуги, на изчислителни ресурси на индустриалните фирми и академичните среди в целия свят.

Гл. ас. В. Стойкова посочи предимствата на различните интерактивни дъски като средство за дистанционно обучение, защото позволяват лекцията да се запише на цифров носител, а също и да се публикува в системата за електронно обучение и то така, че след това обучаемите чрез компютрите си да чуват гласа на лектора и да виждат всичко, което той презентира и пише. Очевидна е възможността тези дъски да бъдат използвани и при провеждане на уеб-конференции и съвещания.

 

Доц. д-р М. Пехливанова – секретар на ФТТ

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014