top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 155 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Актуални събития във ФТТ - архив Нов проект и успех на Тракийски университет - Стара Загора

Нов проект и успех на Тракийски университет - Стара Загора
There are no translations available.

 

Тракийски университет - Стара Загора спечели проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

·          

Тракийски университет спечели проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси":

 

„Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение

в Тракийски университет” BG051PO001-4.3.04-0026 за срок на изпълнение 2 години.

 

 

 

 Общи и специфични цели на проекта

 

 

 

·         Модернизиране на Центъра за електронно и дистанционно обучение към Тракийски университет и прерастването му в Център за учене през целия живот.   
 

 

·         Създаване на методически и технологични условия за организиране и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение за определените целеви групи.   
 

·         Създаване на устойчива технологична среда за приложение на електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет.   
 

·         Повишаване на качеството на дистанционното обучение чрез разработването на интерактивни мултимедийни електронни средства и учебни помагала по учебни програми, курсове и модули за отделни дисциплини.  

 

 

 

 

 

·         Повишаване на инвестициите в човешкия капитал чрез овладяване на съвременните образователни технологии за електронно обучение от преподавателите в Тракийски университет.   

 

 

 

·         Овладяване на ефективни методи на преподаване и учене чрез прилагане на синхроннно и асинхронно Дистанционно обучение чрез използването на видео и аудио връзка между обучавани и обучители.   

 

 

 

·         Създаване на условия за неформално и самостоятелно учене чрез осигуряване на платформа и обучителна среда, достъпна от всяко работно място с Интернет-връзка и възможности за асинхронно приложение offline.

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014