top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 44 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home

Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 3
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages

Научноизследователски проекти от 2014 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.         

10.ОУП/ 21.07.2014 г.

Изграждане на лаборатория за научни изследвания в инженерните науки

Ръководител:

Доц. д-р инж. Нели Георгиева

Работен колектив:

Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж. Диана Балабанова,  Гл. ас. инж. Петър Казаков, Гл. ас. Златоели Дучева, Ас. инж. Невенка Иванова, Ас. инж. Жулиета Илиева, Ас. инж. Георги Георгиев, Ас. инж. Красимир Георгиев,  Ас. инж. Диана Илиева, Ас. инж. Иван Бинев

2.         

5.НФ/ 21.07.2014 г.

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2014

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив:

Доц. д-р инж. Златина Казлачева,

Доц. д-р Маргарита Пехливанова,

Доц. д-р Красимир Кръстев

3.         

1.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Изследване на метрологичните характеристики на хардуер за фотограметрични измервания

Ръководител:

Доц. д-р инж. Станчо Станчев

Работен колектив: Ас. инж. Георги Георгиев, Васил Димитров – студент, Николай Георгиев - студент

4.         

2.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Опазване на околната среда чрез технологични решения за Биологично земеделие в Ямболска област

Ръководител:

Доц. д-р Виолета Вътева

Работен колектив:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева, Гл. ас. д-р инж. Петър Казаков, Ас. инж. д-р Красимир Георгиев, Таньо Танев – студент, Станислав Банев – студент, Добри Бачев – студент

5.   

3.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Изследване ролята на цветовете в текстилния и модния дизайн

Ръководител:

Ас. инж. Жулиета Илиева

6.

4.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Интерактивна програмна система за идентификация и оценка на данни от експерименти

Ръководител:

Доц. д-р инж. Калоян Янков

Работен колектив: Ас. инж. Диана Илиева, д-р Галина Илиева, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Мария Янева – студент, Татяна Каркилезова – студент, Миглена Казакова – студент

7.

5.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Приложение на дигиталните технологии в обучението по техничес-ките дисциплини и адаптирането на преподавателите към тях

Ръководител:

Доц. д-р инж. Таня Пехливанова

Работен колектив: Доц. д-р Веселина Недева, Гл. ас. д-р инж. Красимира Керемидчиева, Ас. инж. Златин Златев, Гл. ас. инж. Златоели Дучева, Иван Луис Дел Сол – студент, Диана Георгиева – студент, Живка Георгиева – студент, Косьо Иванов – студент, Мирослав Пенев – студент

8.

7.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Проучване и изследване реологичните свойства на тесто от пшенично брашно, обогатено с биологичноактивни вещества

Ръководител:

Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева

Работен колектив: Ас. инж. Иван Димов, Виолета Симеонова – студент, Деница Петрова – студент, Слав Динев – студент

9.

8.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Изследване трайността на кисело мляко от различни производители, разпространявано в търговската мрежа

Ръководител:

Доц. д-р Митко Петев

Работен колектив: Слав Динев – студент, Женя Желязкова – студент, Румяна Иванова-студент

10.

9.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Специфика на организационната култура на студентите от технически специалности

Ръководител: Доц. д-р Емилия Димова

Работен колектив: Гл. ас. инж. Диана Балабанова, Ас. инж. Невена Иванова, Гюлджан Неджибова – студент, Гюлбахар Мирилиева – студент, Небат Али – студент, Надежда Братанова – студент

11.

10.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Адаптиране на учителите, преподаващи технически дисциплини към педагогическата колегия

Гл. ас. Златоели Дучева 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014