top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 60 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home

Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 15
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages


Научноизследователски проекти от 2001 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

11013/ 10.10.2001 г.

Методика за прогнозиране изменението на контролните параметри на сложни мехатронни системи

Ръководител:  Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив: Доц. д-р инж. Пламен Даскалов – РУ „Ангел Кънчев“, Ст. ас. инж. Юлиана Христова, Гл. ас. Веселина Недева, Гл. ас. инж. Таня Пехливанова, Ас. инж. Красимира Керемидчиева

2.

11014/ 10.10.2001 г.

Креативност в труда на учителя, в ученето на учениците и във взаимо-действията „учител-ученици” – единен механизъм на личностно формиране

Ръководител: Доц. д-р Мария Рошманова

Работен колектив:

Гл. ас. д-р Иванка Шивачева, Гл. ас. д-р М. Пехливанова, Гл. ас. Златоели Дучева

3.

11015/ 10.10.2001 г.

Изследване на растителните масла като алтернатива на минералните смазочни материали и технически течности

Ръководител:

Гл. ас. инж. Станчо Станчев

Работен колектив: Проф. инж. Иван Димитров, Доц. д-р инж. Любен Георгиев – РУ „Ангел Кънчев“, Доц. д-р инж. Милко Йоргов – РУ „Ангел Кънчев“

4.

11016/ 10.10.2001 г.

Оптимизиране работата на земеделските тракторни агрегати с механична трансмисия

Ръководител:

Доц. д-р инж. Илия Гинков

5.

11017/ 10.10.2001 г.

Автоматизирана система за диагностициране на заболявания по лозови насаждения

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: Проф. д-р инж. Дженко Даскалов, Гл. ас. инж. Юлиана Христова

6.

11018/ 10.10.2001 г.

Оценяване на рисковете за безопасността и здравето при практическо обучение

Ръководител:

Гл. ас. инж. Иван Лазаров

Работен колектив: Доц. д-р инж. Любен Петров – РУ „Ангел Кънчев“, Гл. ас. инж. Продан Проданов, Ас. инж. Нели Георгиева

7.

11019/ 10.10.2001 г.

Проектиране на площни текстилни изделия и облекло с използване на съвременни информационни технологии

Ръководител:

Гл. ас. инж. Златина Казлачева

Работен колектив:

Доц. д-р инж. Иван Статулов,

Гл. ас. инж. Диана Балабанова

8.

11020/ 10.10.2001 г.

Изследване върху flavio Hibiscus-rosa-sinensis (китайска роза)

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол - Администрация
Версия 1.5.26 Факултет "Техника и технологии" - Ямбол