top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 76 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Научна дейност

Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 9
Съдържание на статията
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
Всички страници


Научноизследователски проекти от 2007 г.

Договор №

Наименование

Ръководител

1.

07-1001/ 25.04.2007 г.

Изследване причините за възникване на пътно-транспортни произшествия в условията на интензивно пътно движение

Ръководител:

Доц. д-р инж. Станчо Станчев

2.

07-1002/ 25.04.2007 г.

Рискова диагностика при обучение по общометална и ремонтна практика

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Иван Лазаров

3.

07-1003/ 25.04.2007 г.

Изследване на средства за контрол на технологични среди

Ръководител:

Доц. д-р Здравка Джандармова

Работен колектив:

Гл. ас.инж. Красимир Николов, Гл. ас. д-р инж. Иван Лазаров, Гл. ас. инж. Галина Чобанова, Доц. д-р инж. Никола Ангелов – РУ ”Ангел Кънчев”, Доц. д-р инж. Пламен Даскалов – РУ “Ангел Кънчев”

4.

07-1004/ 25.04.2007 г. 

Изследване сработването на ремонтирани двигатели от автотракторната и земедел-ската техника с модификатори на триене

Ръководител:

Гл. ас. инж. Митко Стоянов

5.

07-1005/ 25.04.2007 г.

Създаване на устройство за отводняване, зареждане на противопожарни автомобили и гасене на полски пожари. Проучване на възможности за монтиране на нарязващо устройство на зърнокомбайните в съдружие с ИММ – София и РУ

Ръководител:

Проф. д.т.н. инж. Георги Гайдажиев

Работен колектив:

Гл. ас. д-р инж. Станчо Станчев

6.

07-1006/ 25.04.2007 г. 

Изследване на формообразуването на детайли с триизмерни елементи в дамското облекло

Ръководител:

Доц. д-р инж. Златина Казлачева

7.

07-1007/ 25.04.2007 г. 

Интелектуални информационни системи и технологии в електронното обучение

Ръководител:

Доц. д-р Веселина Недева

Работен колектив:

Гл. ас. д-р Емилия Димова, Гл. ас. инж. Таня Пехливанова, Ст.  ас.  инж. Красимира Стоянова, Крум Виденов – студент, Красимир Драмалиев – студент, Димитър Янков – студент, Петър Петров – студент , Димитър Недев – студент

8.

07-1008/ 25.04.2007 г. 

Обосновка на методите и изследване на техническите средства по автоматизация, управление и информационно осигуряване на топло и газоснабдяване

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив:

Гл. ас. инж. Иван Янков, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж. Юлиана Георгиева,  Гл .ас. инж. Стати Найденов;2 студенти

9.

07-1009/ 25.04.2007 г.

Изследване и оптимизиране на диагно-стичните параметри, влияещи пряко за намаление на токсичността на обработе-ните газове на автомобилите VG и OPEL

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Красимир Чуканов

10.

07-1010/ 25.04.2007 г. 

Децата в динамичното ежедневие на възрастните – богатство и отговорност

Ръководител:

Доц. д-р Иванка Шивачева

11.

07-1011/ 25.04.2007 г.

Проучване върху антимикробната активност на подправъчни етерични масла и олеорезини

Ръководител: Доц. д-р Снежана Драгоева

Работен колектив: Гл. ас. д-р инж. Красимира Добрева, Гл. ас. инж. Галина Чобанова, Ивелина Петкова – студент, Валери Славов – студент

12.

07-1012/ 25.04.2007 г.

Сравнително изследване върху млечността, състава и качествата на млякото от овцете от породите Южнобългарски коридел и Севернокавказка при производството на бяло саламурено сирене

Ръководител:  Доц. д-р инж. Митко Петев

Работен колектив: Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева, Гл. ас. д-р инж. Красимира Добрева, Гл. ас. инж. Галина Чобанова, Мая Господинова – студент, Елена Боянова – студент  


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014