top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 108 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Спец.ТТТ

Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 11
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages


Научноизследователски проекти от 2005 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

05 – 1001/ 25.04.2005 г.

Изследване влиянието на фитоцидите от растителния свят върху микроорганизми, бактерии и вируси за повишаване защитните сили на организма и за запазване на хранителните продукти

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Антоанета Георгиева

2.

05 – 1002/ 25.04.2005 г. 

Използване на лабораториите с отдалечен достъп за комбиниране на средства за измерване, използвани в учебния процес

Ръководител:  

Доц. д.т.н. инж. Николай Петров

Работен колектив: Доц. д.т.н. Иван Калчев (външен), Гл. ас. инж. Таня Пехливанова,

Гл. ас. д-р Веселина Недева

3.

05 – 1003/ 25.04.2005 г.

Изследване на енергетичните характеристики на водни помпи при работа с растително масло

Ръководител: Доц. д.с.н. Димитър Андонов

Работен колектив: Доц. д-р инж. Петър Русев – РУ „Ангел Кънев“, Гл. ас. д-р инж. Генчо Попов (външен), Гл. ас. инж. Станчо Станчев, Красимир Георгиев – студент

4.

05 – 1004/ 25.04.2005 г.

Европеизиране на доходите в земеделския сектор

Ръководител:

Доц. д-р Здравка Джандармова

5.

05 – 1005/ 24.05.2005 г.

Дистанционното обучение в България. Възможности за провеждането му в Технически колеж – гр. Ямбол

Ръководител:

Доц. д-р Веселина Недева

6.

05 – 1006/ 24.05.2005 г.

Проектиране и изследване вариативността в униформените облекла на длъжностните лица в хотели и мотели в зависимост от категоризацията им

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Галя Долапчиева

7.

05 – 1007/ 24.05.2005 г.

Изследване на взаимовръзката формообразуване – конструиране при кимоно и реглан ръкави

Ръководител:

Гл. ас. инж. Златина Казлачева

8.

05 – 1008/ 24.05.2005 г.

Многомоделна идентификация и синтез на мултимоделно управление на биотехнологичен процес

Ръководител:

Гл. ас. инж. Юлиана Георгиева

9.

05 – 1009/ 24.05.2005 г.

Получаване на подправъчни екстракти за ароматизиране на храни

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимира Добрева

10.

05 – 1010/ 24.05.2005 г.

Изследване и оптимизиране на параметрите на системите за техническо обслужване на трактор ТК 80

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимир Чуканов

11.

05 – 1011/ 24.05.2005 г.

Употреба на полидектроза при производството на ронливи бисквити

Ръководител:

Гл. ас. инж. Галина Чобанова

12.

05 – 1012/ 24.05.2005 г.

Обосновка на методите и изследване на техническите средства и съоръжения при обслужване на специалност “ТГС”

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев 

Работен колектив: Доц. д-р инж. Петър Костов, Ст. ас. инж. Нели Георгиева, Гл. ас. инж. Стати Найденов, Гл. ас. инж. Иван Лазаров, Гл. ас. инж. Красимир Николов, Гл. ас. инж. Продан Проданов, Гл. ас. инж. Иван Янков, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Ст. ас. инж. Красимира Керимидчиева, Милена Кръстева – студент 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014