top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 44 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Departments

Научна дейност на ФТТ - Ямбол PDF Print E-mail
Written by Administrator V.Nedeva   
Thursday, 28 June 2012 08:41
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages
There are no translations available.

 

Списък на научноизследователските проекти,

разработени от научни колективи във Факултет „Техника и технологии”,

финансирани от фонд „Научни изследвания” и Тракийски университет

 

Научноизследователски проекти от 2017 г. 

 

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

1.ФТТ/

31.03.2017

Изследване на технологичните процеси при прибиране на зърнено-житни култури

Ръководител:

доц. д-р инж. Красимир Трендафилов

Работен колектив:

доц. д-р инж. Красимир Трендафилов, 

2.

2. ФТТ/

31.03.2017

Изследване на системи и процеси по метода на фазовата равнина

Ръководител:

доц. д-р инж. Калоян Янков

Работен колектив:

ас. инж. Антоанета Димитрова,

ас. инж. Мирослав Василев, ас. инж. Крум Виденов, ас. инж. Атанас  Атанасов,

ас. д-р Станислава Михайлова

3.

3.ФТТ/ 31.03.2017 г.

Изследване възможностите за повишаване на енергийната ефективност, чрез използване на възобновяеми енергийни източници 

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Иван Бинев

Работен колектив:

ас. инж. Красимир Иванов

4.

4.ФТТ/

31.05.2017 г.

Проучване на растителните суровини с висока биологична стойност и тяхното приложение при разработване на функционални хранителни продукти

Ръководител:

доц. д-р инж. Антоанета Георгиева

Работен колектив:

 

5.

6.ОУП/ 25.04.2017 г.

Изграждане на лаборатория за фотограметрични и дистанционни методи на измерване

Ръководител:

проф. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: 

доц. д-р Стефан Рибарски, гл.ас. д-р инж. Златин Златев, гл. ас. д-р инж. Иван Бинев, гл. ас. д-р инж. Георги Георгиев, ас. инж. Крум Виденов, доц. д-р Снежана Динева, ас. инж. Красимир Иванов

6.

8.НФ/ 25.04.2017 г.

„ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ“ ICTTE 2017

Ръководител:

доц. д-р Красимир Кръстев

Работен колектив:

доц. д-р Снежана Бойчева, 

ас. инж. Атанас Атанасов

 

 


Научноизследователски проекти от 2016 г. 

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

5.ОУП/

27.05.2016

Подобряване на инфраструктурата за направление „Машинно инженерство“ и „Общо инженерство“ на Факултет „Техника и технологии“ и Аграрен факулет при ТрУ

Ръководител:

доц. д-р Митко Стоянов

Работен колектив:

доц. д-р инж.Красимир Трендафилов, доц. д-р Кънчо Пейчев - АФ, гл.ас. д-р инж. Петър Казаков, ас. инж. Георги Георгиев, ас.инж. Йордан Стоянов, Стела Ганчева – студент, Димитър Мудев – студент, Димитър Милев – студент

2.

6.НФ/

30.05.2016

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE2016

Ръководител:

доц. д-р Маргарита Пехливанова

Работен колектив:

доц. д-р инж. Д.Балабанова, доц. д-р инж. И.Гинков

3.

1.ФТТ/ 30.05.2016 г.

ARTTE • Applied Researches in Technics, 

Ръководител:

доц. д-р инж. Ваня Стойкова

Работен колектив:

доц. д-р инж. Златина Казлачева, доц. д-р Маргарита Пехливанова

3.

2.ФТТ/

30.05.2016 г.

Изследване на дизайнерското проектиране и моделиране на триизмерни елементи в дамското облекло

Ръководител:

доц. д-р инж. Златина Казлачева

Работен колектив:

доц. д-р инж. Д.Балабанова,  ас. инж.Петя Динева, ас. инж.Жулииета ИлиеваКрасимира Радиева – студент, Таня Иванова  – студент, Димитър Дончев – студент

5.

3.ФТТ/ 30.05.2016 г.

Безконтактни методи за оценка на основни качествени показатели на млечни продукти

Ръководител:

Доц. д-р инж. Веселина Недева

Работен колектив: гл. ас. д-р инж. Златин Златев, ас. инж. Мирослав Василев, ас. инж. Светослав Атанасов, Диана Георгиева – студент, Мария Янева – студент, Мария Баева – студент

6.

4.ФТТ/ 30.05.2016 г.

Методика за минимизиране на  риска за безопасността при обучението в специалност „Топло и газоснабдяване“

Ръководител:

Доц. д-р инж. Иван Лазаров

Работен колектив:

Доц. д-р Здравка Джандармова,  ас. инж. Стати Найденов, Мирослав Биларев – студент, Иво Михов  – студент, Николай Тодоров – студент

6.

5.ФТТ/ 30.05.2016 г.

Технологични изследвания за получаване на ароматични продукти от подправки

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Иван Димов

Работен колектив:

ас. д-р Ира Танева, ас. Станка Байчева, Маргарита Великова – студент, Ралица Пенева  – студент, Николета Николова – студент


Научноизследователски проекти от 2015 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

2.ОУП/

30.04.2015 г.

Научно-експериментална лаборатория по автоматика и информационни технологии в прецизното земеделие

Ръководител:

Доц. д-р Веселина Недева

Работен колектив:

Доц. д-р Николай Вълчев АФ,

Ас. инж. Светослав Атанасов, Таньо Танев – студент, Валя Атанасова – студент, Христина Желева – студент

2.

1.ФТТ/

30.04.2015 г.

Изследване и оптимизиране на параметрите на логистична система за сервиз на земеделска техника

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Невенка Иванова

Работен колектив:

Николай Стратиев – студент, Кремена Анастасова – студент

3.

2.ФТТ/

30.04.2015 г.

Приложение на виртуални лаборатории във висшите училища

Ръководител:

Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив:

Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Ас. инж. Златин Златев, Ас. инж. Галя Шивачева, Мария Янева – студент, Диана Георгиева – студент, Иван Пенчев – студент, Симеон Парапатиев – студент

4.

3.ФТТ/ 30.04.2015 г.

Идентификация и симулация на динамични модели от II ред

Ръководител:

Доц. д-р инж. Калоян Янков

Работен колектив:

ас. Галя Шивачева

5.

4.ФТТ/ 30.04.2015 г.

Изследване на енергийната ефективност на електрозадвижванията

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Керемидчиева

Работен колектив:

ас. инж. Антоанета Димитрова, Яна Кръстева – студент, Димитър Андреев - студент

6.

5.ФТТ/ 30.04.2015 г.

Анализ на енергийната ефективност на сгради

Ръководител:

Доц. д-р инж. Иван Лазаров

Работен колектив:

Доц. д-р Здравка Джандармова

ас. инж. Стати Найденов, Господин Николов – студент

7.

6.ФТТ/ 30.05.2015 г.

Проучване върху антиоксидантна активност на плодове от шипка

Ръководител:

Ас. инж. Ира Танева


Научноизследователски проекти от 2014 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.         

10.ОУП/ 21.07.2014 г.

Изграждане на лаборатория за научни изследвания в инженерните науки

Ръководител:

Доц. д-р инж. Нели Георгиева

Работен колектив:

Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж. Диана Балабанова,  Гл. ас. инж. Петър Казаков, Гл. ас. Златоели Дучева, Ас. инж. Невенка Иванова, Ас. инж. Жулиета Илиева, Ас. инж. Георги Георгиев, Ас. инж. Красимир Георгиев,  Ас. инж. Диана Илиева, Ас. инж. Иван Бинев

2.         

5.НФ/ 21.07.2014 г.

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2014

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив:

Доц. д-р инж. Златина Казлачева,

Доц. д-р Маргарита Пехливанова,

Доц. д-р Красимир Кръстев

3.         

1.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Изследване на метрологичните характеристики на хардуер за фотограметрични измервания

Ръководител:

Доц. д-р инж. Станчо Станчев

Работен колектив: Ас. инж. Георги Георгиев, Васил Димитров – студент, Николай Георгиев - студент

4.         

2.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Опазване на околната среда чрез технологични решения за Биологично земеделие в Ямболска област

Ръководител:

Доц. д-р Виолета Вътева

Работен колектив:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева, Гл. ас. д-р инж. Петър Казаков, Ас. инж. д-р Красимир Георгиев, Таньо Танев – студент, Станислав Банев – студент, Добри Бачев – студент

5.   

3.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Изследване ролята на цветовете в текстилния и модния дизайн

Ръководител:

Ас. инж. Жулиета Илиева

6.

4.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Интерактивна програмна система за идентификация и оценка на данни от експерименти

Ръководител:

Доц. д-р инж. Калоян Янков

Работен колектив: Ас. инж. Диана Илиева, д-р Галина Илиева, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Мария Янева – студент, Татяна Каркилезова – студент, Миглена Казакова – студент

7.

5.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Приложение на дигиталните технологии в обучението по техничес-ките дисциплини и адаптирането на преподавателите към тях

Ръководител:

Доц. д-р инж. Таня Пехливанова

Работен колектив: Доц. д-р Веселина Недева, Гл. ас. д-р инж. Красимира Керемидчиева, Ас. инж. Златин Златев, Гл. ас. инж. Златоели Дучева, Иван Луис Дел Сол – студент, Диана Георгиева – студент, Живка Георгиева – студент, Косьо Иванов – студент, Мирослав Пенев – студент

8.

7.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Проучване и изследване реологичните свойства на тесто от пшенично брашно, обогатено с биологичноактивни вещества

Ръководител:

Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева

Работен колектив: Ас. инж. Иван Димов, Виолета Симеонова – студент, Деница Петрова – студент, Слав Динев – студент

9.

8.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Изследване трайността на кисело мляко от различни производители, разпространявано в търговската мрежа

Ръководител:

Доц. д-р Митко Петев

Работен колектив: Слав Динев – студент, Женя Желязкова – студент, Румяна Иванова-студент

10.

9.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Специфика на организационната култура на студентите от технически специалности

Ръководител: Доц. д-р Емилия Димова

Работен колектив: Гл. ас. инж. Диана Балабанова, Ас. инж. Невена Иванова, Гюлджан Неджибова – студент, Гюлбахар Мирилиева – студент, Небат Али – студент, Надежда Братанова – студент

11.

10.ФТТ/ 21.07.2014 г.

Адаптиране на учителите, преподаващи технически дисциплини към педагогическата колегия

Гл. ас. Златоели Дучева


Научноизследователски проекти от 2013 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

2.ОУП/ 28.05.2013 г.

Оборудване на лаборатория за анализ на храни в направление Хранителни технологии

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Добрева

Работен колектив: Доц. д-р Митко Петев, Доц. д-р Снежана Динева, Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева, Ас. инж. Иван Димов, Ас. инж. Ира Танева, Доц. д-р Тодор Илиев – Аграрен факултет

2.

1.ФТТ/ 28.05.2013 г.

Applied Researches in Technics, Technologies and Education

Ръководител:

Доц. д-р Маргарита Пехливанова

Работен колектив: Доц. д-р инж. Красимира Георгиева, Гл. ас. д-р Красимир Кръстев, Ас. инж. Невена Иванова

3.

2.ФТТ/ 28.05.2013 г.

Изследване на комуникативната култура на студентите от техническите специалности

Ръководител:

Гл. ас. д-р Емилия Димова

4.

3.ФТТ/ 28.05.2013 г.

Изследване на технологични характеристики на готови брашнено-билкови смеси за производство на хляб

Ръководител:

Ас. инж. Иван Димов

5.

4.ФТТ/ 28.05.2013 г.

Програмно-техническа система за изследване на свинско месо

Ръководител:

Доц. д-р инж. Калоян Янков

Работен колектив: Ас. инж. Златин Златев, Иво Иванов – студент, Димитър Йовчев – студент

6.

5.ФТТ/ 28.05.2013 г.

Управление на технологичните процеси при изкуственото отглеждане на растения чрез отдалечен контрол на технологичните параметри

Ръководител:

Доц. д-р инж. Веселина Недева

Работен колектив: Проф. д-р инж. Пламен Даскалов – Русенски университет „Ангел Кънчев“, ас. инж. Светослав Атанасов, Миглена Казакова – студент, Явор Николов – студент, Ташко Петров – студент, Симеон Парапатиев – студент

7.

7.ФТТ/ 28.05.2013 г.

Изследване влиянието на различни биогорива върху екологичните и топлинни характеристики на котел PELLETHERM 35 на фирма „Ерато“ АД

Ръководител:

Доц. д-р инж. Нели Георгиева

Работен колектив: доц. д-р инж. Валентин Бобилов, ас. инж. Иван Бинев, Юлиан Вълчев – студент, Мирослав Ишкитиев – студент, Иван Николов – студент, Господин Николов – студент, Илия Демирев – студент

8.

8.ФТТ/ 28.05.2013 г.

Изследване работата на дизелов двигател при работа с биодизел и система за рециркулация на обработените газове

Ръководител:

Доц. д-р инж. Митко Стоянов

Работен колектив: Гл. ас. инж. Петър Казаков, Йордан Йорданов – студент, Васил Димитров – студент


  

Научноизследователски проекти от 2012 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.         

7.ОУП/ 21.05.2012 г.

Виртуални лаборатории и симулации за практическо обучение по техническите дисциплини

Ръководител: Доц. д-р Веселина Недева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Таня Пехливанова, Доц. д-р Лина Йорданова – СФ, Гл. ас. д-р инж. Красимира Керемидчиева, Д-р инж. Калоян Янков – МФ, Гл. ас. Живко Желев – СФ, Гл. ас. инж. Красимир Николов, Гл. ас. Мариан Делчев – ДИПКУ, Ас. инж. Златин Златев, Иван Пенчев – студент, Симеон Парапатиев – студент, Лилия Топузова – студент

2.         

1.ФТТ/ 09.05.2012 г.

Разработване на система за компютърно зрение за анализ и оценка на качеството на месни продукти

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив: Ас. инж. Златин Златев, Гл. ас. инж. Красимир Николов, Гл. ас. инж. Иван Янков, доц. д-р инж. Миролюб Михайлов – РУ „Ангел Кънчев“, Галин Чуканов – студент, Димитър Йовчев – студент

3.         

2.ФТТ/ 09.05.2012 г.

Изследване върху състава и антимикробните свойства на етеричните масла от български подправки

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Добрева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Митко Петев, Доц. д-р инж. Велизар Гочев – ПУ „Паисий Хилендарски“, Кристина Добрева – студент, Вероника Стоянова – студент, Йонко Иванов – студент, Златина Георгиева – студент, Стоян Велчев – студент  

4.         

3.ФТТ/ 09.05.2012 г.

Изследване възможностите за приложение на допълнителни устройства към интерактивна дъска за обучението на студенти от технически дисциплини

Ръководител:

Гл. ас. инж. Ваня Стойкова

5.      

4.ФТТ/ 09.05.2012 г.

Разработване на математически модели за прогнозиране на техническото състояние на елементите на машините

Ръководител:

Гл. ас. Красимир КръстевНаучноизследователски проекти от 2011 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.       

460/ 25.02.2011 г.

Хармонизиране с европейските стандарти за организация и безопасност на движението при обучение на водачи на МПС, обучаващи и изпитващи

Ръководител: Доц. д-р инж. Илия Гинков

Работен колектив:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева, Доц. д-р инж. Иванка Шивачева

2.         

1.ТК/  29.04.2011 г.

Оптимизация на CAD проектирането в облеклото

Ръководител:

Доц. д-р инж. Златина Казлачева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Нели Георгиева, Гл. ас. Инж. Диана Балабанова, Петя Динева – студент, Красимир Деянов – студент, Гергана Минева – студент

3.       

2.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване на възможностите за приложение на интензивни методи за обучение на студентите от специалност „Електротехника”

Ръководител:

Доц. д-р инж. Таня Пехливанова

Работен колектив: Гл. ас. д-р инж. Красимира Керемидчиева, Гл. ас. инж. Красимир Николов, Гл. ас. инж. Иван Янков; Студенти: от спец. ЕТ - Юлиян Тодоров Тодоров и Иван Костадинов Иванов; от спец.  АИУТ - Галина Желева Русева и Десислава Ангелова Стоилова

4.      

3.ТК/  29.04.2011 г.

Проучване възможностите за използване на растителни добавки при получаване на хляб от пшеничено брашно

Ръководител:

Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева

Работен колектив: Ас. инж. Иван Димов

5. 

4.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване и сравнителен анализ на интерактивни средства и методи за обучение на студентите от техническите специалности

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Златина Казлачева, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж. Диана Балабанова

6.

5.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване на екологичните и топлинни характеристики на горивно устройство, използващо газово гориво в условията на водогреен котел

Ръководител: Доц. д-р инж. Нели Георгиева

Работен колектив:  Гл. ас. инж. Стати Найденов, Ас. инж. Таня Димитрова, Ас. инж. Иван Бинев, Ас. инж. Златин Златев,Евтим Въжаров – студент, Венцеслав Венелинов – студент

7.

6.ТК/  29.04.2011 г.

Въвеждане на интерактивни методи за обучение по Неорганична химия и изследване на ефекта върху качеството на придобитите знания

Ръководител:

Доц. д-р Снежана Бойчева

Работен колектив: Гл. ас. Златоели Дучева, Радостина Йоргова – студент

8.     

7.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване на диагностичните параметри и надеждностните характеристики на системите за управление на двигателите с вътрешно горене

Ръководител:

Гл. ас. инж. Петър Казаков

9.     

8.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване износването на пневматични гуми за автомобили

Ръководител:

Ас. инж. Красимир Георгиев

10.

9.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване и сравнителен анализ за използване на конвенционални и комбинирани земеделски машини при отглеждане на земеделските култури

Ръководител:

Ас. инж. Петър МихалевНаучноизследователски проекти от 2009 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.         

09-1001/ 29.04.2009 г.

Безжична мрежа за достъп до Интернет в Технически колеж – Ямбол

Ръководител: Доц. д-р Веселина Недева

Работен колектив: Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж.Красимир Николов, Доц. д-р инж. Таня Пехливанова, Доц. д-р инж. Митко Стоянов, Гл. ас. Златоели Дучева, Никола Деянов – студент,  Едуард Георгиев – студент  Красимир Драмалиев – студент, Мирослав Василев – студент

2.         

09-1002/ 29.04.2009 г.

Мултимедиен курс за обучение по Микробиология и възможности за преминаване към е-обучение

Ръководител: Доц. д-р Снежана Динева

Работен колектив: Гл. ас. д-р Красимира Добрева, Гл. ас. Златоели Дучева, Веселка Славова – студент, Ивелина Бумбалова – студентка

3.         

09-1003/ 29.04.2009 г.

Експресен контрол на основните показатели на автотракторните експлоатационни материали

Ръководител:

Доц. д-р инж. Станчо Станчев 

Работен колектив: Доц. д-р инж. Митко Стоянов, Гл. ас. Моньо Монев, Мирослав Мирчев – студент, Георги Пехливанов – студент , Ивелин Кръстев – студент

4.         

09-1004/ 29.04.2009 г.

Диагностика на системите за електронно управление на автомобилите

Ръководител:  Доц. д-р инж. Илия Гинков

Работен колектив: Доц. д-р инж. Станчо Станчев, Даниел Драгнев – студент

5.         

09-1005/ 29.04.2009 г.

Европейски измерения на образованието и науката

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив:

Доц. д-р инж. Златина Казлачева,

Доц. д-р инж. Иванка Шивачева 


Научноизследователски проекти от 2008 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

08-1001/ 20.05.2008 г.

Мултимедиен курс за обучение по екология и възможности за преминаване към електронно обучение

Ръководител:

Доц. д-р Снежана Бойчева

Работен колектив:

Гл. ас. д-р инж. Красимира Добрева, Доц. д-р Митко Петев, Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева, Деница Тодорова – студент, Христина Господинова – студент

2.

08-1002/ 20.05.2008 г.

Изследване на агресивността у водачите на МПС

Ръководител:

Гл. ас. Ценка Динева

3.

08-1003/ 20.05.2008 г.

Социо-икономически и технологични изисквания към непрекъснатото професионално обучение

Ръководител:

Доц. д-р Иванка Шивачева

Работен колектив: Гл. ас. д-р Маргарита Пехливанова, Гл. ас. Златоели Дучева, Гл. ас. Светослава Яновска, Гл. ас. Моньо Монев, Жанет Вълкова – студент, Ирена Симонска – студент

4.

08-1004/ 20.05.2008 г.

Изследване и оптимизация на запасите от резервни части за поддържане на работоспособността на електрообо-рудването на техника в земеделието

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Таня Пехливанова

5.

08-1005/ 20.05.2008 г.

Компютърна система за контрол и управление на технологични процеси

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив: Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж.Красимир Николов, Гл. ас. инж. Иван Янков; 3 студенти

6.

08-1006/ 20.05.2008 г.

Анализ на аварийността в разпределителни мрежи

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимира Керемидчиева

7.

08-1007/ 20.05.2008 г.

Проучване върху антиоксидантната активност на подправъчни екстракти

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимира Добрева

8.

08-1008/ 20.05.2008 г.

Изграждане на мултимедийна лаборатория по CAD проектиране

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Нели Георгиева, Доц. д-р инж. Златина Казлачева, Гл. ас. инж. Юлиана Христова

9.

08-1009/ 20.05.2008 г.

Методи и средства за оптимизиране на обучението по специалност „Текстилна техника и технологии”

Ръководител:

Доц. д-р инж. Галя Долапчиева

Работен колектив:

Гл. ас. инж. Диана Балабанова, Гл. ас. инж. Катя Бюзюкева, Иванка Маринова, Ивелина Александрова, Камелия Илиева

10.

08-1010/ 20.05.2008 г.

Бикомплексни променливи

Ръководител:

Гл. ас. Красимир Кръстев

11.

08-1011/ 20.05.2008 г.

Иновативни образователни технологии в професионалното обучение

Ръководител: Доц. д-р Веселина Недева

Работен колектив: Гл. ас. д-р Емилия Димова, Гл. ас. Златоели  Дучева, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Илиян Анчев – студент, Драгомир Капанев – студент

12.

08-1012/ 20.05.2008 г.

Изследване на факторите, които влияят върху силата на пробождане на материала от играта на шевната машина

Ръководител:

Гл. ас. инж. Диана БалабановаНаучноизследователски проекти от 2007 г.

Договор №

Наименование

Ръководител

1.

07-1001/ 25.04.2007 г.

Изследване причините за възникване на пътно-транспортни произшествия в условията на интензивно пътно движение

Ръководител:

Доц. д-р инж. Станчо Станчев

2.

07-1002/ 25.04.2007 г.

Рискова диагностика при обучение по общометална и ремонтна практика

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Иван Лазаров

3.

07-1003/ 25.04.2007 г.

Изследване на средства за контрол на технологични среди

Ръководител:

Доц. д-р Здравка Джандармова

Работен колектив:

Гл. ас.инж. Красимир Николов, Гл. ас. д-р инж. Иван Лазаров, Гл. ас. инж. Галина Чобанова, Доц. д-р инж. Никола Ангелов – РУ ”Ангел Кънчев”, Доц. д-р инж. Пламен Даскалов – РУ “Ангел Кънчев”

4.

07-1004/ 25.04.2007 г. 

Изследване сработването на ремонтирани двигатели от автотракторната и земедел-ската техника с модификатори на триене

Ръководител:

Гл. ас. инж. Митко Стоянов

5.

07-1005/ 25.04.2007 г.

Създаване на устройство за отводняване, зареждане на противопожарни автомобили и гасене на полски пожари. Проучване на възможности за монтиране на нарязващо устройство на зърнокомбайните в съдружие с ИММ – София и РУ

Ръководител:

Проф. д.т.н. инж. Георги Гайдажиев

Работен колектив:

Гл. ас. д-р инж. Станчо Станчев

6.

07-1006/ 25.04.2007 г. 

Изследване на формообразуването на детайли с триизмерни елементи в дамското облекло

Ръководител:

Доц. д-р инж. Златина Казлачева

7.

07-1007/ 25.04.2007 г. 

Интелектуални информационни системи и технологии в електронното обучение

Ръководител:

Доц. д-р Веселина Недева

Работен колектив:

Гл. ас. д-р Емилия Димова, Гл. ас. инж. Таня Пехливанова, Ст.  ас.  инж. Красимира Стоянова, Крум Виденов – студент, Красимир Драмалиев – студент, Димитър Янков – студент, Петър Петров – студент , Димитър Недев – студент

8.

07-1008/ 25.04.2007 г. 

Обосновка на методите и изследване на техническите средства по автоматизация, управление и информационно осигуряване на топло и газоснабдяване

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив:

Гл. ас. инж. Иван Янков, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж. Юлиана Георгиева,  Гл .ас. инж. Стати Найденов;2 студенти

9.

07-1009/ 25.04.2007 г.

Изследване и оптимизиране на диагно-стичните параметри, влияещи пряко за намаление на токсичността на обработе-ните газове на автомобилите VG и OPEL

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Красимир Чуканов

10.

07-1010/ 25.04.2007 г. 

Децата в динамичното ежедневие на възрастните – богатство и отговорност

Ръководител:

Доц. д-р Иванка Шивачева

11.

07-1011/ 25.04.2007 г.

Проучване върху антимикробната активност на подправъчни етерични масла и олеорезини

Ръководител: Доц. д-р Снежана Драгоева

Работен колектив: Гл. ас. д-р инж. Красимира Добрева, Гл. ас. инж. Галина Чобанова, Ивелина Петкова – студент, Валери Славов – студент

12.

07-1012/ 25.04.2007 г.

Сравнително изследване върху млечността, състава и качествата на млякото от овцете от породите Южнобългарски коридел и Севернокавказка при производството на бяло саламурено сирене

Ръководител:  Доц. д-р инж. Митко Петев

Работен колектив: Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева, Гл. ас. д-р инж. Красимира Добрева, Гл. ас. инж. Галина Чобанова, Мая Господинова – студент, Елена Боянова – студент Научноизследователски проекти от 2006 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

2006 / 68 – ТК

 

Разработване на усъвършенствани инструменти за комбинирано обработване на хидравлични цилиндри

Ръководител:

Гл. ас. инж. Нели Георгиева

           

2.

2006/ 69 – ТК

Показатели за надеждност на разпре-делителни мрежи за средно напрежение

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимира Стоянова

3.

2006/ 70 – ТК

Изследване на импедансни измервателни системи за анализ на биологични среди

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимир Николов

4.

2006 / 71 – ТК

 

Информационно-съветваща система за оптимално управление на земеделски трак-торни агрегати по горивна икономичност

Ръководител:

Гл. ас. инж. Ваня Стойкова

             

5.

2006/ 72 – ТК

 

Изграждане на система от методи и установки за обучение по специалност “Технология на храните”

 

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив:  Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева, Гл. ас. инж. Красимира Добрева, Гл. ас. д-р Снежана Драгоева, Гл. ас. инж. Галина Чобанова, Доц.д-р Иванка Шивачева – Пинеда

6.

2006/ 73 – ТК

Създаване и апробиране на методология за електронно обучение в Технически колеж – Ямбол

 

Ръководител: Доц. д-р Веселина Недева

Работен колектив: Гл. ас. д-р Маргарита Пехливанова, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж. Юлиана Георгиева, Гл. ас. инж. Таня Пехливанова, Гл. ас. инж. Нели Георгиева, Гл.ас. Златоели Дучева; 2 студенти

7.

2006/ 74 – ТК

Проява на агресия във взаимоотношенията „учител – ученици“ и начини за преодоляване

Ръководител:

Гл. ас. д-р Маргарита Пехливанова

8.

2006 / 75 – ТК

Явни групови методи за задачи от параболитичен тип

Ръководител:

Гл. ас. Красимир Кръстев

9.

2006 / 75 – ТК

Изследване на механизми за движение на иглата на шевната машина

Ръководител:

Гл. ас. инж. Диана БалабановаНаучноизследователски проекти от 2005 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

05 – 1001/ 25.04.2005 г.

Изследване влиянието на фитоцидите от растителния свят върху микроорганизми, бактерии и вируси за повишаване защитните сили на организма и за запазване на хранителните продукти

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Антоанета Георгиева

2.

05 – 1002/ 25.04.2005 г. 

Използване на лабораториите с отдалечен достъп за комбиниране на средства за измерване, използвани в учебния процес

Ръководител:  

Доц. д.т.н. инж. Николай Петров

Работен колектив: Доц. д.т.н. Иван Калчев (външен), Гл. ас. инж. Таня Пехливанова,

Гл. ас. д-р Веселина Недева

3.

05 – 1003/ 25.04.2005 г.

Изследване на енергетичните характеристики на водни помпи при работа с растително масло

Ръководител: Доц. д.с.н. Димитър Андонов

Работен колектив: Доц. д-р инж. Петър Русев – РУ „Ангел Кънев“, Гл. ас. д-р инж. Генчо Попов (външен), Гл. ас. инж. Станчо Станчев, Красимир Георгиев – студент

4.

05 – 1004/ 25.04.2005 г.

Европеизиране на доходите в земеделския сектор

Ръководител:

Доц. д-р Здравка Джандармова

5.

05 – 1005/ 24.05.2005 г.

Дистанционното обучение в България. Възможности за провеждането му в Технически колеж – гр. Ямбол

Ръководител:

Доц. д-р Веселина Недева

6.

05 – 1006/ 24.05.2005 г.

Проектиране и изследване вариативността в униформените облекла на длъжностните лица в хотели и мотели в зависимост от категоризацията им

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Галя Долапчиева

7.

05 – 1007/ 24.05.2005 г.

Изследване на взаимовръзката формообразуване – конструиране при кимоно и реглан ръкави

Ръководител:

Гл. ас. инж. Златина Казлачева

8.

05 – 1008/ 24.05.2005 г.

Многомоделна идентификация и синтез на мултимоделно управление на биотехнологичен процес

Ръководител:

Гл. ас. инж. Юлиана Георгиева

9.

05 – 1009/ 24.05.2005 г.

Получаване на подправъчни екстракти за ароматизиране на храни

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимира Добрева

10.

05 – 1010/ 24.05.2005 г.

Изследване и оптимизиране на параметрите на системите за техническо обслужване на трактор ТК 80

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимир Чуканов

11.

05 – 1011/ 24.05.2005 г.

Употреба на полидектроза при производството на ронливи бисквити

Ръководител:

Гл. ас. инж. Галина Чобанова

12.

05 – 1012/ 24.05.2005 г.

Обосновка на методите и изследване на техническите средства и съоръжения при обслужване на специалност “ТГС”

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев 

Работен колектив: Доц. д-р инж. Петър Костов, Ст. ас. инж. Нели Георгиева, Гл. ас. инж. Стати Найденов, Гл. ас. инж. Иван Лазаров, Гл. ас. инж. Красимир Николов, Гл. ас. инж. Продан Проданов, Гл. ас. инж. Иван Янков, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Ст. ас. инж. Красимира Керимидчиева, Милена Кръстева – студентНаучноизследователски проекти от 2004 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

04 – 1052/ 01.06.2004 г.

Ученикът и учителят през 21 век. Аспекти и изисквания в съвременните образователни реалности

Ръководител:

Гл. ас. д-р Иванка Шивачева

2.

04 – 1053/ 01.06.2004 г.

Обработване на дълбоки отвори чрез разстъргване и повърхностно пластично деформиране

Ръководител:

Гл. ас. инж. Нели Георгиева

3.

04 – 1054/ 01.06.2004 г.

Изследване развитието на листните петури в промишлено замърсена среда и оценяване на толерантността

Ръководител:

Гл. ас. д-р Снежана Драгоева

4.

04 – 1055/ 01.06.2004 г.

Равнища и механизми на адаптиране на учителя към професията

Ръководител:

Гл. ас. Златоели Дучева

5.

04 – 1056/ 01.06.2004 г.

Комплексни изследвания и приложение на получени продукти от hibiscus rosa sinensis във функционалните за насочено хранене храни

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Антоанета Георгиева

6.

04 – 1057/ 01.06.2004 г.

Промени в отношението „учител-ученик” през новото столетие

Ръководител:

Гл. ас. Светослава Яновска

7.

04 – 1058/ 01.06.2004 г.

Земеделската кооперация в условията на Европейска интеграция

Ръководител:

Доц. д-р Здравка Джандармова

8.

04 – 1059/ 01.06.2004 г.

Изследване на взаимовръзката формо-образуване – конструиране при яките с ревери и шал яките с големи широчини

Ръководител:

Гл. ас. инж. Златина Казлачева

9.

04 – 1060/ 01.06.2004 г.

Управление на риска за безопасността и здравето при практическо обучение

Ръководител:

Гл. ас. инж. Иван Лазаров

10.

04 – 1061/ 01.06.2004 г.

Методи и средства за оптимално управление на земеделски тракторни агрегати

Ръководител: Доц. д-р инж. Илия Гинков

Работен колектив: Доц. д-р инж. Димитър Станчев – РУ „Ангел Кънчев“, Доц. д-р инж. Недка Станчева – РУ „Ангел Кънчев“, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Тодор Стоянов

11.

04 – 1062/ 01.06.2004 г.

Актуални изисквания при подготовката и реализацията на технически специалисти в земеделието

Ръководител:

Гл. ас. Моньо Монев

12.

04 – 1063/ 01.06.2004 г.

Обосноваване на технология и създаване на работен орган за сеитба на рапица

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: Проф. д-р инж. Дженко Даскалов, Доц. д-р инж. Илия Гинков

13.

 

04 – 1064/ 01.06.2004 г.

Повишаване качеството на обучението чрез използване на мултимедийни продукти и системи

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив: Гл. ас. д-р Веселина Недева, Гл. ас. д-р Иванка Шивачева, Гл. ас. инж. Златина Казлачева, Гл. ас. Красимир Кръстев, Гл. ас. Ценка Динева, Ст. ас. инж. Нели Георгиева

14.

04 – 1065/ 01.06.2004 г.

Изследване работоспособността на хидра-влични устройства в земеделската техника с растително масло като работен флуид

Ръководител:

Гл. ас. инж. Станчо Станчев

15.

04 – 1066/ 01.06.2004 г.

Оценка на метрологичната надеждност на работни средства за измерване

Ръководител:

Гл. ас. инж. Таня ПехливановаНаучноизследователски проекти от 2003 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

03 – 1036/ 09.10.2003 г.

Работа на двигатели с вътрешно горене с двойно гориво

Ръководител:

Гл. ас. инж. Митко Стоянов

2.

03 – 1037/ 09.10.2003 г.

Математическо моделиране по размерни признаци

Ръководител: Доц. д-р Димитър Андонов

Работен колектив: Гл. ас. инж. Галя Долапчиева, Гл. ас. инж. Диана Йорданова, Гл. ас. Красимир Кръстев, Гл. ас. Калинка Ангелова

3.

03 – 1038/ 09.10.2003 г.

Интернет маркетинг на образователните услуги

Ръководител:

Доц. д-р инж. Венелин Бочев

4.

03 – 1046/ 09.10.2003 г.

Моделиране и управление с променлива структура на ферментационни процеси

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: Доц. д-р Цонко Михов (външен), Ст.н.с. II ст. д-р Светла Василева (външен), Ст.н.с.  II ст. Татяна Симеонова,  Гл. ас. инж. Юлиана Христова, Гл. ас. инж. Иван Янков, Иво Механджиев - студент

5.

03 – 1048/ 27.10.2003 г.

Потребности и насоки в професионалната подготовка на учителите при съвременните условия в страната ни

Ръководител:

Доц. д-р Мария Рошманова

Работен колектив:  Гл. ас. д-р Маргарита Пехливанова, Гл. ас. Златоели ДучеваНаучноизследователски проекти от 2002 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

02 – 1022/ 14.05.2002 г.

Преработване на зърнени етерично-маслени суровини

Ръководител: Гл. ас. инж. Красимира Добрева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Албена Стоянова – УХТ – Пловдив, Гл. ас. д-р инж. Станка Дамянова – УХТ – Пловдив, Иван Димов – студент

2.

02 – 1023/ 14.05.2002 г.

Оползотворяване на отсевките при жътва на пшеница и слънчоглед

Ръководител:

Доц. д-р инж. Георги Гайдажиев

3.

02 – 1024/ 14.05.2002 г.

Изследване и анализ на концентрациите на растителни екстракти и биологични разтвори

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимир Николов

 

4.

02 – 1025/ 14.05.2002 г.

Изследване и оптимизиране периодичността на диагностициране на автомобилите

Ръководител:

Ст. ас. инж. Красимир Чуканов

 Научноизследователски проекти от 2001 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

11013/ 10.10.2001 г.

Методика за прогнозиране изменението на контролните параметри на сложни мехатронни системи

Ръководител:  Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив: Доц. д-р инж. Пламен Даскалов – РУ „Ангел Кънчев“, Ст. ас. инж. Юлиана Христова, Гл. ас. Веселина Недева, Гл. ас. инж. Таня Пехливанова, Ас. инж. Красимира Керемидчиева

2.

11014/ 10.10.2001 г.

Креативност в труда на учителя, в ученето на учениците и във взаимо-действията „учител-ученици” – единен механизъм на личностно формиране

Ръководител: Доц. д-р Мария Рошманова

Работен колектив:

Гл. ас. д-р Иванка Шивачева, Гл. ас. д-р М. Пехливанова, Гл. ас. Златоели Дучева

3.

11015/ 10.10.2001 г.

Изследване на растителните масла като алтернатива на минералните смазочни материали и технически течности

Ръководител:

Гл. ас. инж. Станчо Станчев

Работен колектив: Проф. инж. Иван Димитров, Доц. д-р инж. Любен Георгиев – РУ „Ангел Кънчев“, Доц. д-р инж. Милко Йоргов – РУ „Ангел Кънчев“

4.

11016/ 10.10.2001 г.

Оптимизиране работата на земеделските тракторни агрегати с механична трансмисия

Ръководител:

Доц. д-р инж. Илия Гинков

5.

11017/ 10.10.2001 г.

Автоматизирана система за диагностициране на заболявания по лозови насаждения

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: Проф. д-р инж. Дженко Даскалов, Гл. ас. инж. Юлиана Христова

6.

11018/ 10.10.2001 г.

Оценяване на рисковете за безопасността и здравето при практическо обучение

Ръководител:

Гл. ас. инж. Иван Лазаров

Работен колектив: Доц. д-р инж. Любен Петров – РУ „Ангел Кънчев“, Гл. ас. инж. Продан Проданов, Ас. инж. Нели Георгиева

7.

11019/ 10.10.2001 г.

Проектиране на площни текстилни изделия и облекло с използване на съвременни информационни технологии

Ръководител:

Гл. ас. инж. Златина Казлачева

Работен колектив:

Доц. д-р инж. Иван Статулов,

Гл. ас. инж. Диана Балабанова

8.

11020/ 10.10.2001 г.

Изследване върху flavio Hibiscus-rosa-sinensis (китайска роза)

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол - Администрация
Версия 1.5.26 Факултет "Техника и технологии" - Ямбол