top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 70 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Departments

Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 8 PDF Print E-mail
Written by Administrator V.Nedeva   
Thursday, 28 June 2012 08:41
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages

Научноизследователски проекти от 2008 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

08-1001/ 20.05.2008 г.

Мултимедиен курс за обучение по екология и възможности за преминаване към електронно обучение

Ръководител:

Доц. д-р Снежана Бойчева

Работен колектив:

Гл. ас. д-р инж. Красимира Добрева, Доц. д-р Митко Петев, Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева, Деница Тодорова – студент, Христина Господинова – студент

2.

08-1002/ 20.05.2008 г.

Изследване на агресивността у водачите на МПС

Ръководител:

Гл. ас. Ценка Динева

3.

08-1003/ 20.05.2008 г.

Социо-икономически и технологични изисквания към непрекъснатото професионално обучение

Ръководител:

Доц. д-р Иванка Шивачева

Работен колектив: Гл. ас. д-р Маргарита Пехливанова, Гл. ас. Златоели Дучева, Гл. ас. Светослава Яновска, Гл. ас. Моньо Монев, Жанет Вълкова – студент, Ирена Симонска – студент

4.

08-1004/ 20.05.2008 г.

Изследване и оптимизация на запасите от резервни части за поддържане на работоспособността на електрообо-рудването на техника в земеделието

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Таня Пехливанова

5.

08-1005/ 20.05.2008 г.

Компютърна система за контрол и управление на технологични процеси

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив: Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж.Красимир Николов, Гл. ас. инж. Иван Янков; 3 студенти

6.

08-1006/ 20.05.2008 г.

Анализ на аварийността в разпределителни мрежи

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимира Керемидчиева

7.

08-1007/ 20.05.2008 г.

Проучване върху антиоксидантната активност на подправъчни екстракти

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимира Добрева

8.

08-1008/ 20.05.2008 г.

Изграждане на мултимедийна лаборатория по CAD проектиране

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Нели Георгиева, Доц. д-р инж. Златина Казлачева, Гл. ас. инж. Юлиана Христова

9.

08-1009/ 20.05.2008 г.

Методи и средства за оптимизиране на обучението по специалност „Текстилна техника и технологии”

Ръководител:

Доц. д-р инж. Галя Долапчиева

Работен колектив:

Гл. ас. инж. Диана Балабанова, Гл. ас. инж. Катя Бюзюкева, Иванка Маринова, Ивелина Александрова, Камелия Илиева

10.

08-1010/ 20.05.2008 г.

Бикомплексни променливи

Ръководител:

Гл. ас. Красимир Кръстев

11.

08-1011/ 20.05.2008 г.

Иновативни образователни технологии в професионалното обучение

Ръководител: Доц. д-р Веселина Недева

Работен колектив: Гл. ас. д-р Емилия Димова, Гл. ас. Златоели  Дучева, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Илиян Анчев – студент, Драгомир Капанев – студент

12.

08-1012/ 20.05.2008 г.

Изследване на факторите, които влияят върху силата на пробождане на материала от играта на шевната машина

Ръководител:

Гл. ас. инж. Диана БалабановаLast Updated on Sunday, 21 May 2017 19:20
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014