top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 30 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home International Relations and Projects Програма Еразъм +

Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 12
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages


Научноизследователски проекти от 2004 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

04 – 1052/ 01.06.2004 г.

Ученикът и учителят през 21 век. Аспекти и изисквания в съвременните образователни реалности

Ръководител:

Гл. ас. д-р Иванка Шивачева

2.

04 – 1053/ 01.06.2004 г.

Обработване на дълбоки отвори чрез разстъргване и повърхностно пластично деформиране

Ръководител:

Гл. ас. инж. Нели Георгиева

3.

04 – 1054/ 01.06.2004 г.

Изследване развитието на листните петури в промишлено замърсена среда и оценяване на толерантността

Ръководител:

Гл. ас. д-р Снежана Драгоева

4.

04 – 1055/ 01.06.2004 г.

Равнища и механизми на адаптиране на учителя към професията

Ръководител:

Гл. ас. Златоели Дучева

5.

04 – 1056/ 01.06.2004 г.

Комплексни изследвания и приложение на получени продукти от hibiscus rosa sinensis във функционалните за насочено хранене храни

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Антоанета Георгиева

6.

04 – 1057/ 01.06.2004 г.

Промени в отношението „учител-ученик” през новото столетие

Ръководител:

Гл. ас. Светослава Яновска

7.

04 – 1058/ 01.06.2004 г.

Земеделската кооперация в условията на Европейска интеграция

Ръководител:

Доц. д-р Здравка Джандармова

8.

04 – 1059/ 01.06.2004 г.

Изследване на взаимовръзката формо-образуване – конструиране при яките с ревери и шал яките с големи широчини

Ръководител:

Гл. ас. инж. Златина Казлачева

9.

04 – 1060/ 01.06.2004 г.

Управление на риска за безопасността и здравето при практическо обучение

Ръководител:

Гл. ас. инж. Иван Лазаров

10.

04 – 1061/ 01.06.2004 г.

Методи и средства за оптимално управление на земеделски тракторни агрегати

Ръководител: Доц. д-р инж. Илия Гинков

Работен колектив: Доц. д-р инж. Димитър Станчев – РУ „Ангел Кънчев“, Доц. д-р инж. Недка Станчева – РУ „Ангел Кънчев“, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Тодор Стоянов

11.

04 – 1062/ 01.06.2004 г.

Актуални изисквания при подготовката и реализацията на технически специалисти в земеделието

Ръководител:

Гл. ас. Моньо Монев

12.

04 – 1063/ 01.06.2004 г.

Обосноваване на технология и създаване на работен орган за сеитба на рапица

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: Проф. д-р инж. Дженко Даскалов, Доц. д-р инж. Илия Гинков

13.

 

04 – 1064/ 01.06.2004 г.

Повишаване качеството на обучението чрез използване на мултимедийни продукти и системи

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив: Гл. ас. д-р Веселина Недева, Гл. ас. д-р Иванка Шивачева, Гл. ас. инж. Златина Казлачева, Гл. ас. Красимир Кръстев, Гл. ас. Ценка Динева, Ст. ас. инж. Нели Георгиева

14.

04 – 1065/ 01.06.2004 г.

Изследване работоспособността на хидра-влични устройства в земеделската техника с растително масло като работен флуид

Ръководител:

Гл. ас. инж. Станчо Станчев

15.

04 – 1066/ 01.06.2004 г.

Оценка на метрологичната надеждност на работни средства за измерване

Ръководител:

Гл. ас. инж. Таня Пехливанова 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014