top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 58 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home International Relations and Projects Програма Еразъм +

Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 10
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages


Научноизследователски проекти от 2006 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

2006 / 68 – ТК

 

Разработване на усъвършенствани инструменти за комбинирано обработване на хидравлични цилиндри

Ръководител:

Гл. ас. инж. Нели Георгиева

           

2.

2006/ 69 – ТК

Показатели за надеждност на разпре-делителни мрежи за средно напрежение

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимира Стоянова

3.

2006/ 70 – ТК

Изследване на импедансни измервателни системи за анализ на биологични среди

Ръководител:

Гл. ас. инж. Красимир Николов

4.

2006 / 71 – ТК

 

Информационно-съветваща система за оптимално управление на земеделски трак-торни агрегати по горивна икономичност

Ръководител:

Гл. ас. инж. Ваня Стойкова

             

5.

2006/ 72 – ТК

 

Изграждане на система от методи и установки за обучение по специалност “Технология на храните”

 

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив:  Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева, Гл. ас. инж. Красимира Добрева, Гл. ас. д-р Снежана Драгоева, Гл. ас. инж. Галина Чобанова, Доц.д-р Иванка Шивачева – Пинеда

6.

2006/ 73 – ТК

Създаване и апробиране на методология за електронно обучение в Технически колеж – Ямбол

 

Ръководител: Доц. д-р Веселина Недева

Работен колектив: Гл. ас. д-р Маргарита Пехливанова, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж. Юлиана Георгиева, Гл. ас. инж. Таня Пехливанова, Гл. ас. инж. Нели Георгиева, Гл.ас. Златоели Дучева; 2 студенти

7.

2006/ 74 – ТК

Проява на агресия във взаимоотношенията „учител – ученици“ и начини за преодоляване

Ръководител:

Гл. ас. д-р Маргарита Пехливанова

8.

2006 / 75 – ТК

Явни групови методи за задачи от параболитичен тип

Ръководител:

Гл. ас. Красимир Кръстев

9.

2006 / 75 – ТК

Изследване на механизми за движение на иглата на шевната машина

Ръководител:

Гл. ас. инж. Диана Балабанова 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014