top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 132 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Students Students Education Schedule Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 1

Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 1
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages

Научноизследователски проекти от 2016 г. 

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

5.ОУП/

27.05.2016

Подобряване на инфраструктурата за направление „Машинно инженерство“ и „Общо инженерство“ на Факултет „Техника и технологии“ и Аграрен факулет при ТрУ

Ръководител:

доц. д-р Митко Стоянов

Работен колектив:

доц. д-р инж.Красимир Трендафилов, доц. д-р Кънчо Пейчев - АФ, гл.ас. д-р инж. Петър Казаков, ас. инж. Георги Георгиев, ас.инж. Йордан Стоянов, Стела Ганчева – студент, Димитър Мудев – студент, Димитър Милев – студент

2.

6.НФ/

30.05.2016

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE2016

Ръководител:

доц. д-р Маргарита Пехливанова

Работен колектив:

доц. д-р инж. Д.Балабанова, доц. д-р инж. И.Гинков

3.

1.ФТТ/ 30.05.2016 г.

ARTTE • Applied Researches in Technics, 

Ръководител:

доц. д-р инж. Ваня Стойкова

Работен колектив:

доц. д-р инж. Златина Казлачева, доц. д-р Маргарита Пехливанова

3.

2.ФТТ/

30.05.2016 г.

Изследване на дизайнерското проектиране и моделиране на триизмерни елементи в дамското облекло

Ръководител:

доц. д-р инж. Златина Казлачева

Работен колектив:

доц. д-р инж. Д.Балабанова,  ас. инж.Петя Динева, ас. инж.Жулииета ИлиеваКрасимира Радиева – студент, Таня Иванова  – студент, Димитър Дончев – студент

5.

3.ФТТ/ 30.05.2016 г.

Безконтактни методи за оценка на основни качествени показатели на млечни продукти

Ръководител:

Доц. д-р инж. Веселина Недева

Работен колектив: гл. ас. д-р инж. Златин Златев, ас. инж. Мирослав Василев, ас. инж. Светослав Атанасов, Диана Георгиева – студент, Мария Янева – студент, Мария Баева – студент

6.

4.ФТТ/ 30.05.2016 г.

Методика за минимизиране на  риска за безопасността при обучението в специалност „Топло и газоснабдяване“

Ръководител:

Доц. д-р инж. Иван Лазаров

Работен колектив:

Доц. д-р Здравка Джандармова,  ас. инж. Стати Найденов, Мирослав Биларев – студент, Иво Михов  – студент, Николай Тодоров – студент

6.

5.ФТТ/ 30.05.2016 г.

Технологични изследвания за получаване на ароматични продукти от подправки

Ръководител:

Гл. ас. д-р инж. Иван Димов

Работен колектив:

ас. д-р Ира Танева, ас. Станка Байчева, Маргарита Великова – студент, Ралица Пенева  – студент, Николета Николова – студент 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014