top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 61 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Administration

Научна дейност на ФТТ - Ямбол
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages
There are no translations available.

 

Списък на научноизследователските проекти,

разработени от научни колективи във Факултет „Техника и технологии”,

финансирани от фонд „Научни изследвания” и Тракийски университет

 

Научноизследователски проекти от 2017 г. 

 

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.

1.ФТТ/

31.03.2017

Изследване на технологичните процеси при прибиране на зърнено-житни култури

Ръководител:

доц. д-р инж. Красимир Трендафилов

Работен колектив:

доц. д-р инж. Красимир Трендафилов, 

2.

2. ФТТ/

31.03.2017

Изследване на системи и процеси по метода на фазовата равнина

Ръководител:

доц. д-р инж. Калоян Янков

Работен колектив:

ас. инж. Антоанета Димитрова,

ас. инж. Мирослав Василев, ас. инж. Крум Виденов, ас. инж. Атанас  Атанасов,

ас. д-р Станислава Михайлова

3.

3.ФТТ/ 31.03.2017 г.

Изследване възможностите за повишаване на енергийната ефективност, чрез използване на възобновяеми енергийни източници 

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Иван Бинев

Работен колектив:

ас. инж. Красимир Иванов

4.

4.ФТТ/

31.05.2017 г.

Проучване на растителните суровини с висока биологична стойност и тяхното приложение при разработване на функционални хранителни продукти

Ръководител:

доц. д-р инж. Антоанета Георгиева

Работен колектив:

 

5.

6.ОУП/ 25.04.2017 г.

Изграждане на лаборатория за фотограметрични и дистанционни методи на измерване

Ръководител:

проф. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: 

доц. д-р Стефан Рибарски, гл.ас. д-р инж. Златин Златев, гл. ас. д-р инж. Иван Бинев, гл. ас. д-р инж. Георги Георгиев, ас. инж. Крум Виденов, доц. д-р Снежана Динева, ас. инж. Красимир Иванов

6.

8.НФ/ 25.04.2017 г.

„ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ“ ICTTE 2017

Ръководител:

доц. д-р Красимир Кръстев

Работен колектив:

доц. д-р Снежана Бойчева, 

ас. инж. Атанас Атанасов

 

  


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014