top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 172 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Students Students Exam's Schedule Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 5

Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 5
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages

  

Научноизследователски проекти от 2012 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.         

7.ОУП/ 21.05.2012 г.

Виртуални лаборатории и симулации за практическо обучение по техническите дисциплини

Ръководител: Доц. д-р Веселина Недева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Таня Пехливанова, Доц. д-р Лина Йорданова – СФ, Гл. ас. д-р инж. Красимира Керемидчиева, Д-р инж. Калоян Янков – МФ, Гл. ас. Живко Желев – СФ, Гл. ас. инж. Красимир Николов, Гл. ас. Мариан Делчев – ДИПКУ, Ас. инж. Златин Златев, Иван Пенчев – студент, Симеон Парапатиев – студент, Лилия Топузова – студент

2.         

1.ФТТ/ 09.05.2012 г.

Разработване на система за компютърно зрение за анализ и оценка на качеството на месни продукти

Ръководител: Доц. д-р инж. Венелин Бочев

Работен колектив: Ас. инж. Златин Златев, Гл. ас. инж. Красимир Николов, Гл. ас. инж. Иван Янков, доц. д-р инж. Миролюб Михайлов – РУ „Ангел Кънчев“, Галин Чуканов – студент, Димитър Йовчев – студент

3.         

2.ФТТ/ 09.05.2012 г.

Изследване върху състава и антимикробните свойства на етеричните масла от български подправки

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Добрева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Митко Петев, Доц. д-р инж. Велизар Гочев – ПУ „Паисий Хилендарски“, Кристина Добрева – студент, Вероника Стоянова – студент, Йонко Иванов – студент, Златина Георгиева – студент, Стоян Велчев – студент  

4.         

3.ФТТ/ 09.05.2012 г.

Изследване възможностите за приложение на допълнителни устройства към интерактивна дъска за обучението на студенти от технически дисциплини

Ръководител:

Гл. ас. инж. Ваня Стойкова

5.      

4.ФТТ/ 09.05.2012 г.

Разработване на математически модели за прогнозиране на техническото състояние на елементите на машините

Ръководител:

Гл. ас. Красимир Кръстев 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014