top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 83 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home

Проект OpenDialogNet
 

ИПП „Трансгранично сътрудничество България-Турция” (CCI number 2007CB16IPO008)

”Мрежа за отворен диалог за интерпрофесионално  образование и обучение”; 2007CB16IPO008-2009-1-055

www.opendialog-cbc.net

 

Тракийски университет – Ст.Загора, Факултет "Техника и технологии" – Ямбол, България като партньор на Професионален колеж по технически науки – Одрин (към Тракийски университет – Одрин, Турция) стартира изпълнението на проект ”Мрежа за отворен диалог за интерпрофесионално  образование и обучение” 2007CB16IPO008-2009-1-055 по ИПП „Трансгранично сътрудничество България-Турция” (CCI number 2007CB16IPO008). Изпълнението на проекта започна на 1 юли 2011 г. и ще приключи на 30 юни 2012 г. Общият бюджет на проекта е 99127 евро.

По проекта ще бъде създадена Мрежа за отворен диалог в сферата на интерпрофесионалното  образование и обучение в трансграничния регион като се формират три основни групи бенефициенти: студенти, образователни организации и представители на бизнеса. Резултатите от дейностите по проекта ще бъдат достъпни до потребителите на Интернет като цяло и за бизнеса в трансграничния регион.

Чрез настоящия проект се цели по-добрата реализация на завършващите студенти в транс-граничния регион и запазването им като работна сила на пазара на труда в региона. Повишаването на нивото на професионалните знания, усвояването на нови технологии, умения в управлението и овладяване на чужди езици ще помогне за устойчивото развитие на икономиката в региона. Ще бъде повишена квалификацията чрез специализирано професионално обучение на студентите от техническите колежи в Ямбол и Одрин в съответствие с потребностите на бизнеса.

Специфични цели на проекта са: да се изследват възможностите за бъдеща реализация на студентите от двата колежа и транс-граничния район; да се изследват съществуващите иновативни практики в областта на интердисциплинарното обучение  и образование; да се разпространят като полезна информация в региона; да се стимулират, мотивират и подготвят завършващите студенти за стартиране на собствен бизнес.

Целевата група по проекта включва: студенти от техническите колежи в Ямбол и Одрин, академичните състави на колежите и представители на бизнеса от транс-граничния регион.

Дейности по проекта:

Създаване на мрежа за отворен диалог. Цялата информация за целите, дейностите и резултатите ще бъде публикувана в тази социална мрежа;

     Изследване на професионалната реализация и заетостта на завършващите студенти в транс-граничния регион;

 Изследване на добрите практики в сферата на интердисциплинарното и интерпрофесионалното образование на студентите;

    Обзавеждане на мултифункционални лаборатории за Европейски сертификат за компютърни умения (European Computer Driving License - ECDL) и езиково обучение;

        Обучителени модули:

        „Предприемачество за стартиране на собствен бизнес”;

        „Кариерно развитие и работа в екип”;

        „Европейски сертификат за компютърни умения” (ECDL);

        „Безопасност и качество на храните”;

        „Екологична и икономична експлоатация на автомобила”;

        „Иновации и екология в текстилната и модна индустрия”;

        „Нови приложни технологии в газовото оборудване”;

        Курс по английски език за студенти и преподаватели;

        Дискусионна кръгла маса „Интердисциплинарни и интерпрофесионални знания и умения в Европейската образователна зона”;

        Актуализация на учебните програми в техническите колежи в Ямбол и Одрин;

        Заключителна среща за оценяване на резултатите и подписване на Програма за дългосрочно сътрудничество.

 

При изпълнение на проекта ще бъде осъществявана публичност и информираност на обществеността за изпълнението и резултатите от отделните дейности чрез пресконференции, сайта на проекта www.opendialog-cbc.net, отпечатване на двуезична рекламна брошура и информационни кампании в медиите.

 

За по-добра организация по управление на проекта е предвидено провеждането на 4 тематични работни срещи на екипа.

 

За повече информация:

Доц.д-р Красимира Георгиева, Координатор на проекта; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Доц.д-р Веселина Недева; ИТ експерт; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Д-р Емилия Димова, Модератор, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

Мария Николова, Счетоводител.


PROJECTS WITHOUT BORDERS
www.ipacbc-bgtr.eu

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014