top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 91 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.NetОбяви

 

ЗАПОВЕД

 

22 / 31.03. 2011г.

 

 

Във връзка с осигуряване провеждането на семестриални изпити за студенти от задочна форма на обучение и правилно опазване и стопанисване на сградата на ТК

 

НАРЕЖДАМ:

 

Достъпът на студенти от задочно обучение и преподаватели да се осигури съобразно утвърдения график и приложени списъци по седмици.

Легитимирането на студентите да се осъществи срещу студентска книжка или студентска лична карта

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и учебна канцелария.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на зам . директора по УД и зам . директора по НИД.

 
Приложение : Списъци по дати за допускане на преподаватели и служители.

 

Директор : /п/

/доц. д-р инж. К. Георгиева/

 

КГ/СМ

 

 
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014