top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 236 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


feed-image Feed Entries
Home

Faculty of Technics and Technologies of Trakia University - Stara Zagora
There are no translations available.

САЙТЪТ Е АКТУАЛЕН ДО 13.09.2017 ГОДИНА,

СЛЕД ТАЗИ ДАТА ЩЕ ФУНКЦИОНИРА НОВ САЙТ НА ФТТ  ГР. ЯМБОЛ

 


 

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА 2017/2018 Г. ЗА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ГР. ЯМБОЛ


 Тракийски университет Стара Загора и

 

Организират прием на документи за кандидатстудентски конкурс

за ОКС „магистър“ държавна поръчка и платено обучение след висше образование

по следните акредитирани специалности:

 • Автотранспортна и земеделска техника;
 • Автотехническа експертиза;
 • Организация и управление на транспорта;
 • Индустриално инженерство;
 • Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия;
 • Дизайн и  технологии на кожени изделия;
 • Моден и текстилен дизайн и технологии;
 • Организация и управление на шевната фирма;
 • Автоматика и компютърни системи;
 • Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация;
 • Мултимедийни и компютърни системи и услуги;
 • Информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • Електротехника;
 • Топло и газоснабдяване;
 • Безопасност и качество на храните.

 

за специалностите се Кандидатства с диплома за завършено висше образование.

 

1. Ако издаването на диплома за висше образование е предстоящо, кандидатът подава удостоверение от ВУЗ за завършено обучение и академична справка;

 

2. Кандидати, завършили Тракийски университет, на които издаването на диплома за висше образование е предстоящо, представят уверение, издадено от деканата към факултета.

 

Завършилите магистърските програми придобиват професионална квалификация "Магистър-инженер“.

 

Продължителност на обучението

 

2 семестъра - след завършена ОКС "Бакалавър" в същото професионално направление;

4 семестъра - след завършена ОКС "Бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в  съответното професионално направление („Електротехника, електроника и автоматика”, „Машинно инженерство”, „Енергетика“  и „Хранителни технологии”).

 

Срок за подаване  на документи:  от 04.09.2017г. до 02.10.2017г. във ФТТ-Ямбол или в ТрУ-Стара Загора

Документи за участие в конкурс се приемат в сградата на  Факултет "Техника и технологии"- Ямбол, ул.„Граф Игнатиев“ 38, в Библиотеката (230) - инж. М. Казакова

Допълнителна актуална информация на телефон: 089 683 2320

Кандидатстудентска информация: http://ftt.uni-sz.bg;http://www.uni-sz.bg; тел.046/64 01 23

                                                                                                       от ръководството на ТрУ, ФТТ-Ямбол                                                           


Лятна производствена практика на студенти, проведена във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол


 Започна записване на приетите студенти във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол


 ОБЯВА

Факултет „Техника и технологии“ организират периодично обучение

със софтуерните продукти AUTOCAD, CATIA, SOLID WORKS  


Запознайте се със специалностите на ФТТ -  Ямбол!

 

ftt

 

mmksu

„Мултимедийни и компютърни системи и услуги” - магистър

iktpba

„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация” - магистър

ikto

„Информационни и комуникационни технологии в образованието” - магистър

 button 1

„Автотранспортна и земеделска техника” - бакалавър и магистър [брошура]

 button 7

“Автоматика, информационна и управляваща техника”- магистър 

 button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - бакалавър [брошура]

button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - магистър

 button 2

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” - бакалавър и магистър [брошура]

 button 4

"Електротехника"- бакалавър и магистър  [брошура]

 button 6

“Технология на храните” - бакалавър и"Безопасност и качество на храните" - магистър [брошура]

 button 5

“Топло и газоснабдяване” - бакалавър и магистър [брошура]

 

  

 
ПРИЕМ 2017-2018 PDF Print E-mail
There are no translations available.

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (www.uni-sz.bg)

 - получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР"; 
 - висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка; 
 - квалификация "УЧИТЕЛ"; 
 - ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.

Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОНС "Доктор".

Last Updated on Monday, 14 August 2017 13:10
Продължение
 
Обяви и съобщения! PDF Print E-mail
There are no translations available.

 


23.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за I курс, задочно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017 г.


23.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за II курс, задочно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017 г.


23.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за III курс, задочновно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017 г.


23.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за ІV курс, задочноно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017 г.


09.02.2017г. Публикуван е разпис на учебните занятия за студентите редовно обучение за летен семестър на учебната 2016/2017г. 

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014