Faculty of Technics and Technologies of Trakia University - Stara Zagora Факултет &quot;Техника и технологии&quot; - Ямбол е структура на Тракийски университет - Стара Загора. http://tk.uni-sz.bg/index.php 2018-06-18T22:45:38Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Специалностите във Факултет "Техника и технологии" за 2014-2015 г. 2014-01-26T09:56:11Z 2014-01-26T09:56:11Z http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=531%3Aftt2014a&catid=69%3A2013-08-31-11-56-48&lang=en Administrator V.Nedeva vnedeva@yahoo.com <div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://uni-sz.bg/truni5/" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #ff0000;">САЙТЪТ Е АКТУАЛЕН ДО 13.09.2017 ГОДИНА,</span></strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://uni-sz.bg/truni5/" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #ff0000;">СЛЕД ТАЗИ ДАТА ЩЕ ФУНКЦИОНИРА НОВ САЙТ НА ФТТ &nbsp;ГР. ЯМБОЛ</span></strong></span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/OBQVI/taksi%20za%20obuchenie.pdf" target="_blank" style="line-height: 1.3em;"><span style="color: #800000;">ГОДИШНИ</span> <span style="color: #800000;">ТАКСИ ЗА</span> <span style="color: #800000;">ОБУЧЕНИЕ ЗА</span> <span style="color: #800000;">УЧЕБНАТА</span> <span style="color: #800000;">2017/2018</span> <span style="color: #800000;">ГОДИНА</span></a></p> <hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/OBQVI/obqva_doktoranti_2017.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><b><span style="color: #800000;">ПРИЕМ НА </span></b><span style="color: #800000;">РЕДОВНИ</span><b><span style="color: #800000;"> ДОКТОРАНТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА&nbsp;ЗА 2017/2018 Г. ЗА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ГР. ЯМБОЛ</span></b></span></a></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong style="line-height: 1.3em;"><span style="color: #800000;">Тракийски университет Стара Загора и</span></strong></p> <div style="border-style: none none solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 0cm 1pt;"> <p align="center" style="text-align: center; border: none; padding: 0cm;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php"><b><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #1f497d;">Факултет "Техника и технологии" - Ямбол</span></b></a><span style="font-family: Arial, sans-serif; display: none;">Top of Form</span><b><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #1f497d;"></span></b></span></p> </div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #632423;">Организират прием на документи за </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #632423;">кандидатстудентски конкурс</span></span></h1> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #632423;">за ОКС „магистър“ държавна поръчка и платено обучение след висше образование </span></b></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #632423;">по следните акредитирани специалности:</span></b></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Автотранспортна и земеделска техника;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Автотехническа експертиза;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Организация и управление на транспорта;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Индустриално инженерство;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Дизайн и&nbsp; технологии на кожени изделия;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Моден и текстилен дизайн и технологии;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Организация и управление на шевната фирма;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Автоматика и компютърни системи;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Мултимедийни и компютърни системи и услуги;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Информационни и комуникационни технологии в образованието;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Електротехника;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Топло и газоснабдяване;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Безопасност и качество на храните.</span></b></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: red; text-transform: uppercase;">за специалностите се Кандидатства с диплома за завършено висше образование</span></b><b><span style="line-height: 115%;">.</span></b><span style="line-height: 115%;"></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%;">1. Ако </span></b><b><span style="line-height: 115%;">издаването на диплома за</span></b><b><span style="line-height: 115%;"> </span></b><b><span style="line-height: 115%;">висше образование е предстоящо, кандидатът подава </span></b><b><span style="line-height: 115%;">удостоверение от ВУЗ за завършено обучение и </span></b><b><span style="line-height: 115%;">академична справка</span></b><b><span style="line-height: 115%;">;</span></b><b><span style="line-height: 115%;"> </span></b><b><span style="line-height: 115%;"></span></b></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%;">2. К</span></b><b><span style="line-height: 115%;">андидати, завършили Тракийски университет, на които издаването на диплома за висше образование е предстоящо, представят уверение, издадено от деканата към факултета.</span></b></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: #00b050;">Завършилите магистърските програми придобиват професионална квалификация "Магистър-инженер“. </span></b></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: center; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: #0070c0;">&nbsp;</span></b></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: center; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: #0070c0;">Продължителност на обучението</span></b></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: #0070c0;">2 семестъра - след завършена ОКС "Бакалавър" в същото професионално направление;</span></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: #0070c0;">4 семестъра - след завършена ОКС "Бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в&nbsp; съответното професионално направление („Електротехника, електроника и автоматика”, „Машинно инженерство”, „Енергетика“&nbsp; и „Хранителни технологии”).</span></b></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">&nbsp;</span></b></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;"><b style="color: #993300; font-size: 13px;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Срок за подаване &nbsp;на документи:</span></b><span style="color: #993300; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;<b><span>от 04.09.2017г.</span></b>&nbsp;</span><b style="color: #993300; font-size: 13px;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">до 02.10.2017г</span></b><span style="color: #993300; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif;">. във ФТТ-Ямбол или в ТрУ-Стара Загора</span></span></b></span></p> <p style="margin-top: 0cm;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Документи за участие в конкурс се приемат в сградата на &nbsp;Факултет "Техника и технологии"- Ямбол, ул.</span></b></span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%; color: black;">„Граф Игнатиев“ 38, в Библиотеката (230) -</span></b><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> </span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%; color: black;">инж. М. Казакова</span></b></p> <p style="margin-top: 0cm;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Допълнителна актуална информация на телефон:</span></b><b><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif; color: red;"> </span></b><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red;">089&nbsp;683 2320</span></b></span></p> <p style="margin-top: 0cm;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Кандидатстудентска информация:</span></b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><a href="http://ftt.uni-sz.bg/"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"></span></a><a href="http://ftt.uni-sz.bg">http://ftt.uni-sz.bg</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">;</span><a href="http://www.uni-sz.bg/"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"></span></a><a href="http://www.uni-sz.bg">http://www.uni-sz.bg</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">; </span><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red;">тел.046/64 01 23</span></b></span></p> <h1><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;от ръководството на ТрУ, ФТТ-Ямбол &nbsp; &nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></h1> <hr /> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #800000;"><a href="http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/lqtna%20praktika%202017(1).pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Лятна</strong> <strong>производствена</strong></span></a></span><strong><a href="http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/lqtna%20praktika%202017(1).pdf" target="_blank"> </a></strong><a href="http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/lqtna%20praktika%202017(1).pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>практика</strong> <strong>на студенти,</strong></span>&nbsp;<strong><span style="color: #800000;">проведена във</span> <span style="color: #800000;">Факултет</span></strong><span style="color: #800000;"> <strong>„Техника и технологии“</strong> <strong>– Ямбол</strong></span></a></span></p> <hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://uni-sz.bg/truni5/blog/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-20172018-%D0%B3/" target="_blank">&nbsp;<strong><span style="color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Започна записване на приетите студенти във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол</span></strong></a></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong style="color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 1.3em;">ОБЯВА</strong></p> <p style="margin-left: 30px; text-align: center;" dir="ltr"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><strong style="font-size: 16px;"><span style="color: #800000;">Факултет</span></strong>&nbsp;<strong style="font-size: 16px;"><span style="color: #800000;">„Техника</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">и</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">технологии“&nbsp;</span></strong><span style="color: #800000;">организират периодично обучение</span></span></strong></span></a></span></p> <p style="margin-left: 30px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #800000;"><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>със</strong>&nbsp;<strong>софтуерните</strong></span></a></span><strong><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">&nbsp;</span></a></span></strong><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>продукти</strong></span></a></span><strong><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">&nbsp;</span></a></span></strong><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>AUTOC</strong></span></a></span><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>AD, CATIA, SOLID WORKS</strong></span></a></span></span></span>&nbsp;<span style="line-height: normal; text-indent: 1cm;">&nbsp;</span></p> <hr /> <p style="text-align: center;"><strong style="line-height: 11.7pt; text-align: center; font-size: 12px;"><span style="font-size: 11pt; color: #660000;"><span style="font-size: 12pt;">Запознайте</span> се със специалностите на <span style="font-size: 12pt;">ФТТ -</span> &nbsp;<span style="font-size: 12pt;">Ямбол!</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left: 30px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/Broshyri/broshura_ftt_2017.pdf" target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong><span style="line-height: 1.3em; text-align: justify;"><span style="color: #800000; top: 4px;"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/ftt.png" alt="ftt" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="35" width="241" /></span></span></strong></span></a></p> <p style="margin-left: 30px;">&nbsp;</p> <table style="width: 628px; height: 375px; margin-left: 30px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody style="margin-left: 30px;"> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"><a style="text-decoration: underline;" href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=577&amp;Itemid=290&amp;lang=bg" target="_blank"><strong style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000; text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 13.5pt;"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/mmksu.png" alt="mmksu" style="float: right;" height="32" width="80" /></span></strong></span></strong></a></td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><strong style="color: #800000; font-size: 13px;"><strong style="color: #800000; font-size: 13px;"><strong><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=577%3Amajor-atzt&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=290&amp;lang=bg"><span style="color: #800000;">„Мултимедийни и компютърни системи и услуги”</span></a>&nbsp;- магистър</strong></strong></strong></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"><a style="text-decoration: underline;" href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=576&amp;Itemid=290&amp;lang=bg" target="_blank"><strong style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000; text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: #660000; text-decoration: underline;"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/iktpba.png" alt="iktpba" style="float: right;" height="32" width="80" /></span></strong></span></strong></a></td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><strong style="color: #800000; font-size: 13px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=576%3Amajor-atzt&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=290&amp;lang=bg"><span style="color: #800000;">„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация”</span></a>&nbsp;- магистър</strong></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;"><a style="text-decoration: underline;" href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=575&amp;Itemid=290&amp;lang=bg" target="_blank"><strong style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000; text-decoration: underline;"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/ikto.png" alt="ikto" height="32" width="80" /></span></strong></a><br /></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=575%3Amajor-atzt&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=290&amp;lang=bg"><span style="color: #800000;">„Информационни и комуникационни технологии в образованието”</span></a>&nbsp;- магистър</strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=58&amp;Itemid=55&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_1.png" alt="button 1" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=58%3Amajor-atzt&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=83&amp;lang=bg"><span style="color: #660000;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">„Автотранспортна и земеделска техника”</span></span></a><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;- бакалавър и магистър&nbsp;<span style="font-size: 8pt; color: #800000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/atzt.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">[брошура]</span></a></span></span></span></strong></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=60&amp;Itemid=57&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button__7.png" alt="button 7" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #660000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=60%3Amajor-aiut&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=85&amp;lang=bg"><span style="color: #660000;">“Автоматика, информационна и управляваща техника”</span></a>- магистър&nbsp;</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=529&amp;Itemid=331&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_3.png" alt="button 3" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #800000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=529%3Amajor-acs&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=331&amp;lang=bg"><span style="color: #800000;">“Автоматика и компютърни системи” </span></a> </span><span style="color: #800000;">&nbsp;- бакалавър&nbsp;</span><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/aks.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">[брошура]</span></a></span></span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=578&amp;Itemid=290&amp;lang=bg" target="_blank"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;"><strong style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_3.png" alt="button 3" height="32" width="80" /></span></strong></span></strong></a></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="font-size: 13px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=578%3Amajor-acs&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=290&amp;lang=bg"><span style="color: #800000;">“Автоматика и компютърни системи”&nbsp;</span></a></strong></span><strong style="font-size: 13px;"><span style="color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;- магистър</span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #800000;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/aks.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><br /></span></a></span></span></strong></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=59&amp;Itemid=56&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_2.png" alt="button 2" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #660000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=59%3Amajor-ttt&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=84&amp;lang=bg"><span style="color: #660000;">„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”</span></a>&nbsp;- бакалавър и магистър<span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 8pt;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/dtmmi.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">[брошура]</span></a></span></span></span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=225%3Aet&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=208&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_4.png" alt="button 4" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #660000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=225%3Aet&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=208&amp;lang=bg"><span style="color: #660000;">"Електротехника"</span></a>- бакалавър и магистър&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/et.pdf" target="_blank">&nbsp;<span style="font-size: 8pt; color: #800000;">[брошура]</span></a></span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61&amp;Itemid=58&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_6.png" alt="button 6" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #660000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61%3Amajor-th&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=86&amp;lang=bg"><span style="color: #660000;">“Технология на храните”</span></a>&nbsp;- бакалавър </span></strong><span style="color: #660000;">и</span><span style="color: #660000;">"Безопасност и качество на храните"</span><strong><span style="color: #660000;"> - магистър&nbsp;<span style="font-size: 8pt; color: #800000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/food_technology.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">[брошура]</span></a></span></span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=62&amp;Itemid=59&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_5.png" alt="button 5" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #660000;"><span style="color: #660000;"><span style="color: #5e0808;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=62%3Amajor-tgs&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=87&amp;lang=bg"><span style="color: #5e0808;">“Топло и газоснабдяване”</span></a></span>&nbsp;</span>- бакалавър и магистър&nbsp;<span style="font-size: 8pt; color: #800000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/heat_and_gas_supply.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">[брошура]</span></a></span></span></strong></span></p> <p style="margin-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #660000;">&nbsp;</span></strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 30px;">&nbsp;<span style="line-height: 1.3em;">&nbsp;</span></p> <div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://uni-sz.bg/truni5/" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #ff0000;">САЙТЪТ Е АКТУАЛЕН ДО 13.09.2017 ГОДИНА,</span></strong></span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://uni-sz.bg/truni5/" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #ff0000;">СЛЕД ТАЗИ ДАТА ЩЕ ФУНКЦИОНИРА НОВ САЙТ НА ФТТ &nbsp;ГР. ЯМБОЛ</span></strong></span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/OBQVI/taksi%20za%20obuchenie.pdf" target="_blank" style="line-height: 1.3em;"><span style="color: #800000;">ГОДИШНИ</span> <span style="color: #800000;">ТАКСИ ЗА</span> <span style="color: #800000;">ОБУЧЕНИЕ ЗА</span> <span style="color: #800000;">УЧЕБНАТА</span> <span style="color: #800000;">2017/2018</span> <span style="color: #800000;">ГОДИНА</span></a></p> <hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/OBQVI/obqva_doktoranti_2017.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><b><span style="color: #800000;">ПРИЕМ НА </span></b><span style="color: #800000;">РЕДОВНИ</span><b><span style="color: #800000;"> ДОКТОРАНТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА&nbsp;ЗА 2017/2018 Г. ЗА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ГР. ЯМБОЛ</span></b></span></a></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong style="line-height: 1.3em;"><span style="color: #800000;">Тракийски университет Стара Загора и</span></strong></p> <div style="border-style: none none solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 0cm 1pt;"> <p align="center" style="text-align: center; border: none; padding: 0cm;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php"><b><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #1f497d;">Факултет "Техника и технологии" - Ямбол</span></b></a><span style="font-family: Arial, sans-serif; display: none;">Top of Form</span><b><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #1f497d;"></span></b></span></p> </div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h1 align="center" style="margin-top: 0cm; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #632423;">Организират прием на документи за </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #632423;">кандидатстудентски конкурс</span></span></h1> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #632423;">за ОКС „магистър“ държавна поръчка и платено обучение след висше образование </span></b></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #632423;">по следните акредитирани специалности:</span></b></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Автотранспортна и земеделска техника;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Автотехническа експертиза;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Организация и управление на транспорта;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Индустриално инженерство;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Дизайн и&nbsp; технологии на кожени изделия;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Моден и текстилен дизайн и технологии;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Организация и управление на шевната фирма;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Автоматика и компютърни системи;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Мултимедийни и компютърни системи и услуги;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Информационни и комуникационни технологии в образованието;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Електротехника;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Топло и газоснабдяване;</span></b></span></li> <li><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">Безопасност и качество на храните.</span></b></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: red; text-transform: uppercase;">за специалностите се Кандидатства с диплома за завършено висше образование</span></b><b><span style="line-height: 115%;">.</span></b><span style="line-height: 115%;"></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%;">1. Ако </span></b><b><span style="line-height: 115%;">издаването на диплома за</span></b><b><span style="line-height: 115%;"> </span></b><b><span style="line-height: 115%;">висше образование е предстоящо, кандидатът подава </span></b><b><span style="line-height: 115%;">удостоверение от ВУЗ за завършено обучение и </span></b><b><span style="line-height: 115%;">академична справка</span></b><b><span style="line-height: 115%;">;</span></b><b><span style="line-height: 115%;"> </span></b><b><span style="line-height: 115%;"></span></b></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%;">2. К</span></b><b><span style="line-height: 115%;">андидати, завършили Тракийски университет, на които издаването на диплома за висше образование е предстоящо, представят уверение, издадено от деканата към факултета.</span></b></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: #00b050;">Завършилите магистърските програми придобиват професионална квалификация "Магистър-инженер“. </span></b></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: center; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: #0070c0;">&nbsp;</span></b></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; text-align: center; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: #0070c0;">Продължителност на обучението</span></b></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: #0070c0;">2 семестъра - след завършена ОКС "Бакалавър" в същото професионално направление;</span></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 21.3pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><b><span style="line-height: 115%; color: #0070c0;">4 семестъра - след завършена ОКС "Бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в&nbsp; съответното професионално направление („Електротехника, електроника и автоматика”, „Машинно инженерство”, „Енергетика“&nbsp; и „Хранителни технологии”).</span></b></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;">&nbsp;</span></b></span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><span style="color: #0070c0;"><b style="color: #993300; font-size: 13px;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Срок за подаване &nbsp;на документи:</span></b><span style="color: #993300; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;<b><span>от 04.09.2017г.</span></b>&nbsp;</span><b style="color: #993300; font-size: 13px;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">до 02.10.2017г</span></b><span style="color: #993300; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif;">. във ФТТ-Ямбол или в ТрУ-Стара Загора</span></span></b></span></p> <p style="margin-top: 0cm;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Документи за участие в конкурс се приемат в сградата на &nbsp;Факултет "Техника и технологии"- Ямбол, ул.</span></b></span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%; color: black;">„Граф Игнатиев“ 38, в Библиотеката (230) -</span></b><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;"> </span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%; color: black;">инж. М. Казакова</span></b></p> <p style="margin-top: 0cm;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Допълнителна актуална информация на телефон:</span></b><b><span style="font-family: 'Arial Narrow', sans-serif; color: red;"> </span></b><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red;">089&nbsp;683 2320</span></b></span></p> <p style="margin-top: 0cm;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Кандидатстудентска информация:</span></b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"> </span><a href="http://ftt.uni-sz.bg/"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"></span></a><a href="http://ftt.uni-sz.bg">http://ftt.uni-sz.bg</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">;</span><a href="http://www.uni-sz.bg/"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;"></span></a><a href="http://www.uni-sz.bg">http://www.uni-sz.bg</a><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">; </span><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red;">тел.046/64 01 23</span></b></span></p> <h1><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;от ръководството на ТрУ, ФТТ-Ямбол &nbsp; &nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></h1> <hr /> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: #800000;"><a href="http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/lqtna%20praktika%202017(1).pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>Лятна</strong> <strong>производствена</strong></span></a></span><strong><a href="http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/lqtna%20praktika%202017(1).pdf" target="_blank"> </a></strong><a href="http://uni-sz.bg/truni5/wp-content/uploads/ftt/file/lqtna%20praktika%202017(1).pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>практика</strong> <strong>на студенти,</strong></span>&nbsp;<strong><span style="color: #800000;">проведена във</span> <span style="color: #800000;">Факултет</span></strong><span style="color: #800000;"> <strong>„Техника и технологии“</strong> <strong>– Ямбол</strong></span></a></span></p> <hr /> <p style="text-align: center;"><a href="http://uni-sz.bg/truni5/blog/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-20172018-%D0%B3/" target="_blank">&nbsp;<strong><span style="color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Започна записване на приетите студенти във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол</span></strong></a></p> <hr /> <p style="text-align: center;">&nbsp;<strong style="color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; line-height: 1.3em;">ОБЯВА</strong></p> <p style="margin-left: 30px; text-align: center;" dir="ltr"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><strong style="font-size: 16px;"><span style="color: #800000;">Факултет</span></strong>&nbsp;<strong style="font-size: 16px;"><span style="color: #800000;">„Техника</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">и</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">технологии“&nbsp;</span></strong><span style="color: #800000;">организират периодично обучение</span></span></strong></span></a></span></p> <p style="margin-left: 30px; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #800000;"><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>със</strong>&nbsp;<strong>софтуерните</strong></span></a></span><strong><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">&nbsp;</span></a></span></strong><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>продукти</strong></span></a></span><strong><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">&nbsp;</span></a></span></strong><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>AUTOC</strong></span></a></span><span style="color: #444444; line-height: 23.11111068725586px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/tk-yambol/ftt/KURSOVE/autocad.catia.solid%20works.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><strong>AD, CATIA, SOLID WORKS</strong></span></a></span></span></span>&nbsp;<span style="line-height: normal; text-indent: 1cm;">&nbsp;</span></p> <hr /> <p style="text-align: center;"><strong style="line-height: 11.7pt; text-align: center; font-size: 12px;"><span style="font-size: 11pt; color: #660000;"><span style="font-size: 12pt;">Запознайте</span> се със специалностите на <span style="font-size: 12pt;">ФТТ -</span> &nbsp;<span style="font-size: 12pt;">Ямбол!</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left: 30px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/Broshyri/broshura_ftt_2017.pdf" target="_blank"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><strong><span style="line-height: 1.3em; text-align: justify;"><span style="color: #800000; top: 4px;"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/ftt.png" alt="ftt" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="35" width="241" /></span></span></strong></span></a></p> <p style="margin-left: 30px;">&nbsp;</p> <table style="width: 628px; height: 375px; margin-left: 30px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody style="margin-left: 30px;"> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"><a style="text-decoration: underline;" href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=577&amp;Itemid=290&amp;lang=bg" target="_blank"><strong style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000; text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 13.5pt;"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/mmksu.png" alt="mmksu" style="float: right;" height="32" width="80" /></span></strong></span></strong></a></td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><strong style="color: #800000; font-size: 13px;"><strong style="color: #800000; font-size: 13px;"><strong><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=577%3Amajor-atzt&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=290&amp;lang=bg"><span style="color: #800000;">„Мултимедийни и компютърни системи и услуги”</span></a>&nbsp;- магистър</strong></strong></strong></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"><a style="text-decoration: underline;" href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=576&amp;Itemid=290&amp;lang=bg" target="_blank"><strong style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000; text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: #660000; text-decoration: underline;"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/iktpba.png" alt="iktpba" style="float: right;" height="32" width="80" /></span></strong></span></strong></a></td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><strong style="color: #800000; font-size: 13px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=576%3Amajor-atzt&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=290&amp;lang=bg"><span style="color: #800000;">„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация”</span></a>&nbsp;- магистър</strong></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;"><a style="text-decoration: underline;" href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=575&amp;Itemid=290&amp;lang=bg" target="_blank"><strong style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000; text-decoration: underline;"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/ikto.png" alt="ikto" height="32" width="80" /></span></strong></a><br /></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=575%3Amajor-atzt&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=290&amp;lang=bg"><span style="color: #800000;">„Информационни и комуникационни технологии в образованието”</span></a>&nbsp;- магистър</strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=58&amp;Itemid=55&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_1.png" alt="button 1" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=58%3Amajor-atzt&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=83&amp;lang=bg"><span style="color: #660000;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">„Автотранспортна и земеделска техника”</span></span></a><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;- бакалавър и магистър&nbsp;<span style="font-size: 8pt; color: #800000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/atzt.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">[брошура]</span></a></span></span></span></strong></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=60&amp;Itemid=57&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button__7.png" alt="button 7" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #660000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=60%3Amajor-aiut&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=85&amp;lang=bg"><span style="color: #660000;">“Автоматика, информационна и управляваща техника”</span></a>- магистър&nbsp;</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=529&amp;Itemid=331&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_3.png" alt="button 3" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #800000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=529%3Amajor-acs&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=331&amp;lang=bg"><span style="color: #800000;">“Автоматика и компютърни системи” </span></a> </span><span style="color: #800000;">&nbsp;- бакалавър&nbsp;</span><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/aks.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">[брошура]</span></a></span></span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=578&amp;Itemid=290&amp;lang=bg" target="_blank"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;"><strong style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_3.png" alt="button 3" height="32" width="80" /></span></strong></span></strong></a></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="font-size: 13px;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=578%3Amajor-acs&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=290&amp;lang=bg"><span style="color: #800000;">“Автоматика и компютърни системи”&nbsp;</span></a></strong></span><strong style="font-size: 13px;"><span style="color: #800000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;- магистър</span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #800000;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/aks.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;"><br /></span></a></span></span></strong></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=59&amp;Itemid=56&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_2.png" alt="button 2" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #660000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=59%3Amajor-ttt&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=84&amp;lang=bg"><span style="color: #660000;">„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”</span></a>&nbsp;- бакалавър и магистър<span style="color: #800000;">&nbsp;<span style="font-size: 8pt;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/dtmmi.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">[брошура]</span></a></span></span></span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=225%3Aet&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=208&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_4.png" alt="button 4" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #660000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=225%3Aet&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=208&amp;lang=bg"><span style="color: #660000;">"Електротехника"</span></a>- бакалавър и магистър&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/et.pdf" target="_blank">&nbsp;<span style="font-size: 8pt; color: #800000;">[брошура]</span></a></span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61&amp;Itemid=58&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_6.png" alt="button 6" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #660000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61%3Amajor-th&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=86&amp;lang=bg"><span style="color: #660000;">“Технология на храните”</span></a>&nbsp;- бакалавър </span></strong><span style="color: #660000;">и</span><span style="color: #660000;">"Безопасност и качество на храните"</span><strong><span style="color: #660000;"> - магистър&nbsp;<span style="font-size: 8pt; color: #800000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/food_technology.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">[брошура]</span></a></span></span></strong></span></p> </td> </tr> <tr style="margin-left: 30px;"> <td style="width: 110px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="10%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #660000;">&nbsp;<a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=62&amp;Itemid=59&amp;lang=bg" target="_blank"><img src="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/2buttons/button_5.png" alt="button 5" height="32" width="80" /></a></span></strong></p> </td> <td style="width: 600px; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; margin-left: 30px;" width="50%"> <p style="margin: 6pt 0cm 6pt 30px; line-height: 11.7pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: #660000;"><span style="color: #660000;"><span style="color: #5e0808;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=62%3Amajor-tgs&amp;catid=68%3A2012-09-09-18-13-35&amp;Itemid=87&amp;lang=bg"><span style="color: #5e0808;">“Топло и газоснабдяване”</span></a></span>&nbsp;</span>- бакалавър и магистър&nbsp;<span style="font-size: 8pt; color: #800000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/images/FTT/events/heat_and_gas_supply.pdf" target="_blank"><span style="color: #800000;">[брошура]</span></a></span></span></strong></span></p> <p style="margin-left: 30px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 11pt; color: #660000;">&nbsp;</span></strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 30px;">&nbsp;<span style="line-height: 1.3em;">&nbsp;</span></p> ПРИЕМ 2017-2018 2013-02-16T07:11:30Z 2013-02-16T07:11:30Z http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3Aapply&catid=46%3Ainf&Itemid=237&lang=en Administrator V.Nedeva vnedeva@yahoo.com <div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p style="margin: 12pt 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><span style="font-size: 10pt;"><b style="font-size: 12pt; line-height: 13.5pt;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: maroon;">ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО</span></b></span></p> <p style="margin: 12pt 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: maroon;">ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (<span style="color: #800000;"><a href="http://www.uni-sz.bg"><span style="color: #800000;">www.uni-sz.bg</span></a></span>) </span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif';"></span></span></p> <p style="margin: 12pt 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: maroon;">&nbsp;- получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР";&nbsp;</span></b><b><span style="color: maroon;"><br /> </span></b><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: maroon;">&nbsp;- висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка;&nbsp;</span></b><b><span style="color: maroon;"><br /> </span></b><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: maroon;">&nbsp;- квалификация "УЧИТЕЛ";&nbsp;</span></b><b><span style="color: maroon;"><br /> </span></b><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: maroon;">&nbsp;- ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.</span></b></span></p> <p style="margin: 12pt 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: maroon;">Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОНС "Доктор".</span></b></span><b><span style="font-size: 10pt; color: maroon;"> </span></b></p> <div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p style="margin: 12pt 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><span style="font-size: 10pt;"><b style="font-size: 12pt; line-height: 13.5pt;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: maroon;">ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО</span></b></span></p> <p style="margin: 12pt 0cm 6pt; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; color: maroon;">ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (<span style="color: #800000;"><a href="http://www.uni-sz.bg"><span style="color: #800000;">www.uni-sz.bg</span></a></span>) </span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif';"></span></span></p> <p style="margin: 12pt 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: maroon;">&nbsp;- получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР";&nbsp;</span></b><b><span style="color: maroon;"><br /> </span></b><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: maroon;">&nbsp;- висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка;&nbsp;</span></b><b><span style="color: maroon;"><br /> </span></b><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: maroon;">&nbsp;- квалификация "УЧИТЕЛ";&nbsp;</span></b><b><span style="color: maroon;"><br /> </span></b><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: maroon;">&nbsp;- ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.</span></b></span></p> <p style="margin: 12pt 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: 10pt;"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; color: maroon;">Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОНС "Доктор".</span></b></span><b><span style="font-size: 10pt; color: maroon;"> </span></b></p> Обяви и съобщения! 2009-07-14T13:13:01Z 2009-07-14T13:13:01Z http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Anews&catid=1%3Alatest-news&Itemid=162&lang=en Administrator V.Nedeva vnedeva@yahoo.com <div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p><span style="line-height: 1.3em; color: #800000;"><span style="line-height: 1.3em; color: #800000;">&nbsp;</span></span></p> <hr /> <p><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=668%3A----------------20162017&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="color: #800000;">23</span><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #800000;">.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за I курс, задочно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017 г.</span></a></p> <hr /> <p><span style="color: #800000;"></span><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=662%3A-------i---------20162017&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="color: #800000;">23.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на</span> <span style="color: #800000;">семестриални изпити за II курс, задочно</span> <span style="color: #800000;">обучение през априлската сесия</span> <span style="color: #800000;">на учебната 2016/2017 г.</span></a></p> <hr /> <p><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=660%3A-------ii---------20162017&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="color: #800000;">23.03.2017г. Публикуван</span> <span style="color: #800000;">е график за провеждане на семестриални</span><span style="color: #800000;"> изпити за III курс, задочновно обучение</span> <span style="color: #800000;">през априлската сесия на</span> <span style="color: #800000;">учебната 2016/2017 г.</span></a></p> <hr /> <p><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=659%3A-------v---------20162017&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="color: #800000;">23.03.2017г.</span> <span style="color: #800000;">Публикуван е график за</span> <span style="color: #800000;">провеждане на семестриални изпити</span> <span style="color: #800000;">за ІV курс, задочноно обучение през</span> <span style="color: #800000;">априлската сесия на учебната 2016/2017 г.</span></a><span style="color: #800000;"><span style="color: #800000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=644%3A-20162017-&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><br /></a></span></span></p> <hr /> <p><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=690%3A-qq-20162017&amp;catid=34%3A2008-11-14-00-48-10&amp;Itemid=186&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="line-height: 1.3em;"><span style="line-height: 1.3em;"><span style="color: #800000;">09.02.2017г. Публикуван</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">е разпис на учебните</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">занятия за студентите</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">редовно обучение за</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">летен семестър</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">на учебната</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">2016/2017г.<span style="color: #333333;">&nbsp;</span></span></span></span></a></p> <p><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=677%3A-i-20152016&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="line-height: 1.3em; color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #800000;">&nbsp;</span></span></span></a></p> <p>&nbsp;</p> <div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p><span style="line-height: 1.3em; color: #800000;"><span style="line-height: 1.3em; color: #800000;">&nbsp;</span></span></p> <hr /> <p><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=668%3A----------------20162017&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="color: #800000;">23</span><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #800000;">.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за I курс, задочно обучение през априлската сесия на учебната 2016/2017 г.</span></a></p> <hr /> <p><span style="color: #800000;"></span><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=662%3A-------i---------20162017&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="color: #800000;">23.03.2017г. Публикуван е график за провеждане на</span> <span style="color: #800000;">семестриални изпити за II курс, задочно</span> <span style="color: #800000;">обучение през априлската сесия</span> <span style="color: #800000;">на учебната 2016/2017 г.</span></a></p> <hr /> <p><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=660%3A-------ii---------20162017&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="color: #800000;">23.03.2017г. Публикуван</span> <span style="color: #800000;">е график за провеждане на семестриални</span><span style="color: #800000;"> изпити за III курс, задочновно обучение</span> <span style="color: #800000;">през априлската сесия на</span> <span style="color: #800000;">учебната 2016/2017 г.</span></a></p> <hr /> <p><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=659%3A-------v---------20162017&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="color: #800000;">23.03.2017г.</span> <span style="color: #800000;">Публикуван е график за</span> <span style="color: #800000;">провеждане на семестриални изпити</span> <span style="color: #800000;">за ІV курс, задочноно обучение през</span> <span style="color: #800000;">априлската сесия на учебната 2016/2017 г.</span></a><span style="color: #800000;"><span style="color: #800000;"><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=644%3A-20162017-&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><br /></a></span></span></p> <hr /> <p><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=690%3A-qq-20162017&amp;catid=34%3A2008-11-14-00-48-10&amp;Itemid=186&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="line-height: 1.3em;"><span style="line-height: 1.3em;"><span style="color: #800000;">09.02.2017г. Публикуван</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">е разпис на учебните</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">занятия за студентите</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">редовно обучение за</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">летен семестър</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">на учебната</span>&nbsp;<span style="color: #800000;">2016/2017г.<span style="color: #333333;">&nbsp;</span></span></span></span></a></p> <p><a href="http://tk.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=677%3A-i-20152016&amp;catid=41%3A2008-12-04-14-32-59&amp;Itemid=132&amp;lang=bg" target="_blank"><span style="line-height: 1.3em; color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #800000;">&nbsp;</span></span></span></a></p> <p>&nbsp;</p>