,

Дейности по проекта

 

М.април 2008

 1. От 1 април стартира проекта на Технически колеж - Ямбол "Създаване на консултативен център за образователна и социална интеграция на деца със специални образователни потребности, обучаващи се в Помощно училище “Иван Вазов”– гр. Ямбол".. Сформиран бе екип от специалисти, които ще организират и координират точното и навременно изпълнение на планираните дейности.

 1. Започна ремонта и обзавеждането на Зала за работа по интереси в Помощно училище – Ямбол.

 1. Активизираха се  работните срещи с учителите от Помощно училище „Иван Вазов” – Ямбол, които ще подпомагат реализирането на целите на проекта. Ще се обсъждат теми, касаещи техните възпитаници, относно участието им в изследванията и обучението.

 1. Постави се началото на индивидуалните срещи с родителите /настойниците/ на всяко дете като крайната е те да подобрят своите умения за общуване и справяне с проблемни ситуации.

 

М.май 2008

 1. От 7 май стартират психологическите изследвания на 30 деца с увреждания, които се обучават в Помощно училище „Иван Вазов” –Ямбол. В продължение на два месеца с тях ще работят доц. д-р Иванка Шивачева и гл. ас. д-р Маргарита Пехливанова. Целта е да се установят личностните особености и професионалната насоченост на всяко дете. Психологическите изследвания ще се провеждат в Технически колеж  -Ямбол, след 16 часа.

 2. В Технически колеж - Ямбол, в зала 215 е обзаведен с компютри  Консултативен център за образователна и социална интеграция на деца със специални образователни потребности.

 1. Продължава ремонтът и обзавеждането на Зала за работа по интереси в Помощно училище – Ямбол.

 1. Провеждат се работните срещи с учителите от Помощно училище „Иван Вазов” – Ямбол и родителите на децата, включени  в дейностите по проекта. Ще се обсъждат теми , свързани с организацията на дейностите по проекта.

 1. Продължават индивидуалните срещи с родителите /настойниците/ на всяко дете, с цел информиране  и получаване на съгласие за включването на децата в различните дейности по проекта.

 

М.юни 2008

 1. Увеличава се броя на децата за  психологическите изследвания. Вече над 30 деца с увреждания, които се обучават в Помощно училище „Иван Вазов” –Ямбол получават необходимото внимание. С тях работят доц. д-р Иванка Шивачева и гл. ас. д-р Маргарита Пехливанова. Установят се личностните особености и професионалната насоченост на всяко дете. В края на месеца ще се изготвят индивидуални програми за работа с тях. Ще бъдат насочени към определен курс за професионална квалификация.

 1. Ремонтът и обзавеждането на Залата за работа по интереси в Помощно училище – Ямбол са в процес на изпълнение и се очаква скорошното им завършване

 1. На индивидуалните срещи с родителите /настойниците/ на всяко дете се иска съгласие за включването на децата в различните дейности и обучението им по проекта.

 1. Започна подготовката на учебната документация -  на учебни планове и програми, съобразно особеностите на децата с увреждания, с цел провеждане на курсове за професионална квалификация.

 1. Провежда се разговор с персонала на училището за уточняване състава на групите за провеждане на курсове за компютърно обучение и английски език за повишаване квалификацията на учители от Помощно училище „Иван Вазов” – Ямбол. Подготвя се учебна документация за курсовете за обучение.

М.юли 2008

 1. Започнаха квалификационните курсове за младежи, обучаващи се или завършили Помощно училище „Иван Вазов” – Ямбол. Обучението се провежда по следните професионални направления:

 • -  Озеленяване и парково строителство;

  • -  Шивачество;

  • -  Оператор на компютър.

 1. Стартираха и курсове за учителите от Помощно училище:  „Чуждоезиково обучение по английски език” и „Компютърно обучение”.

 1. На трети етаж в сградата на Колежа е подредена изложба с картини на Неделя Петкова  - ученичка в училище „Иван Вазов”.

 2. Продължава ремонта и обзавеждането на Зала за работа по интереси в Помощно училище – Ямбол.

 

М.август 2008

 1. Излезе Бюлетин №1 за дейностите по проекта.

 2. Завърши ремонтът и обзавеждането на Зала за работа по интереси в Помощно училище – Ямбол. Дейностите в нея ще започнат на 07.08.2008 год.

 3. Продължават квалификационните курсове за младежи, обучаващи се или завършили Помощно училище „Иван Вазов” – Ямбол. Обучението се провежда по следните професионални направления:

 • -  Озеленяване и парково строителство;

  • -  Шивачество;

  • -  Оператор на компютър.

 1. Провеждат се и курсовете за учителите от Помощно училище:  „Чуждоезиково обучение по английски език” и „Компютърно обучение”.

 1. На трети етаж в сградата на Колежа е подредена изложба с картини на Неделя Петкова  - ученичка в училище „Иван Вазов”.

 

М.септември 2008

 1. Завършиха  квалификационните курсове за младежи, обучаващи се или завършили Помощно училище „Иван Вазов” – Ямбол. Курсистите, посещавали занятията по Озеленяване и парково строителство, Шивачество или Оператор на компютър, получиха Сертификати или Удостоверение за професионална квалификация в зависимост от резултатите на Държавния изпит по теория и практика.

 1. Завършиха и курсовете за учителите от Помощно училище:  „Чуждоезиково обучение по английски език” и „Компютърно обучение”.

 1. В новата зала по интереси в Помощно училище, след ремонт, с ново обзавеждане и 3 компютърни конфигурации, се провеждат занимални с арттерапевти за децата.

 

М.октомври 2008

 1. В залата по интереси в Помощно училище децата разполагат с три нови компютърни конфигурации, материали за рисуване, моделиране и други художествени дейности. Те се занимават под ръководството на арттерапевти, творят красиви пана на хартия и стъкло.

 2. С творенията на децата и атмосферата на заниманията можете да се запознаете от фотоалбума "Занимания в залата по интереси".

 3. Излезе Бюлетин № 2 по проекта, който отразява дейностите, събитията и фотографски материали от участието на бенефициентите.

М.ноември 2008

 1. В залата по интереси в Помощно училище продължават дейностите по рисуване, моделиране, изработване на хербарии и други художествени занимания. Децата се занимават под ръководството на арттерапевти, творят красиви пана на хартия и стъкло.

 2. С творенията на децата и атмосферата на заниманията можете да се запознаете от фотоалбума "Занимания в залата по интереси".

 3. Резултатите от дейностите ще бъдат публикувани на някой от електронните сайтове.

М.декември 2008

 1. С творенията на децата и атмосферата на заниманията можете да се запознаете от фотоалбума "Занимания в залата по интереси".

 2. Разработва се “Наръчник за родители” в помощ на родители на деца с увреждания.

 3. На 4.12.2008 год. в Помощно училище "Иван Вазов" ще се състои Пресконференция по проекта

 4. Резултатите от дейностите са публикувани на електронните сайтове - ЯмболСвят и Тунджа Инфо.

 

М.януари 2009

        Подготвен и отпечатан е “Наръчник за родители” в помощ на родители на    

        деца с  увреждания.

М.февруари 2009