Home
Üyeler
Faaliyetler
Yürütme
Fotoğraf Galerisi
Konferansı
İletişişim

  

  

  

Proje Özeti:  

Proje doğrudan programın şu öncelikli unsurlarına hizmet etmektedir:

- Bölgedeki yerel işbirliğini güçlendirmek – bu birtakım aktiviteler vasıtası ile gerçekleştirilir, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, dil kursu, “Avrupa Eğitim Politikaları” konferansı, Farklı ortak konular, katılımcıların genel bakış açısı.

 

- Yardımcı projeleri yürütmek için etkin yapıları iyileştirmek ve güçlendirmek;  Bulgar – Türk eğitim merkezi kurularak. Projeyi yürütme yerel düzeyde kurulacak olan tüm yardımlaşmaların bir parçasıdır.

Projenin ana amacı ise düzenli ve yararlı bir yardımlaşmanın temelini oluşturarak her iki eğitim kurumu için uzun döneme yönelik profesyonel bağlantılar ve iletişim kanalları oluşturmak.

Hedef gruplar şöyledir: Her iki kurumdaki (Bulgar ve Türk) öğretim elemanları ve öğrencileri; öğrencilere yönelik ileriye dönük Pazar imkânlarının araştırılması.

 

Proje iki kurum arasında imzalanacak yardımlaşma programı ile tamamlanacaktır.

Neler Yeni

 

Önemli Tarihler

  •  Şubat 2006 – Bulgar-Türk Eğitim merkezinin kurulması
  •  Eylül 2006 – Öğrenci ve Öğretim elemanı değişimi
  •  Her iki ayda bir – Enformasyon bülteninin yayınlanması
  • Kasım 2006 – Belgesel Filim
  • Daha fazlası …

"The contents of this publication

is the sole responsibility of Technical College - Yambol (Bulgaria) and Technical College - Edirne (Turkey)

 and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."

Home | Üyeler | Faaliyetler | Yürütme | Fotoğraf Galerisi | Konferansı | İletişişim

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [ProjectEmail].
Last updated: 09/28/06.