Home
Партньори
Дейности
Изпълнение
Фото галерия
Конференция
Контакти
Абсолвенти

 

   

   

   

Фото галерия на проекта.


Снимките от Фото галерията са направени от Технически колеж - Ямбол.

Брифинг за представяне на проекта - 21.12.2005

Брифинг за представяне на проекта - 21.12.2005

Брифинг за представяне на проекта - 21.12.2005

Брифинг за представяне на проекта - 21.12.2005

Брифинг за представяне на проекта - 21.12.2005

Раб.консултации от прогр.Фар, 20.01.2006

Раб.консултации от прогр.Фар, 20.01.2006

Раб.консултации от прогр.Фар, 20.01.2006

Раб.консултации от прогр.Фар, 20.01.2006

Раб.консултации от прогр.Фар, 20.01.2006

Раб.консултации от прогр.Фар, 20.01.2006

Раб.консултации от прогр.Фар, 20.01.2006

Раб.консултации от прогр.Фар, 20.01.2006

Работна среща в Турция, 05.01.2006

Работна среща в Турция, 05.01.2006

Работна среща в Турция, 05.01.2006

Работна среща в Турция, 05.01.2006

Работна среща в Турция, 05.01.2006

Работна среща в Турция, 05.01.2006

Откриване на Курс по турски език, 01.03.2006 г.

Откриване на Курс по турски език, 01.03.2006 г.

Откриване на Курс по турски език, 01.03.2006 г.

Откриване на Курс по турски език, 01.03.2006 г.

Откриване на Курс по турски език, 01.03.2006 г.

Откриване на Курс по турски език, 01.03.2006 г.

Откриване на Курс по турски език, 01.03.2006 г.

Откриване на Курс по турски език, 01.03.2006 г.

Откриване на Курс по турски език, 01.03.2006 г.

Работна среща, 31.03.2006

Работна среща, 31.03.2006

Работна среща, 31.03.2006

Работна среща, 31.03.2006

Работна среща, 31.03.2006

Работна среща, 31.03.2006

Работна среща, 31.03.2006

Работна среща, 31.03.2006

Работна среща, 31.03.2006

Работна среща, 31.03.2006

Работен обяд, 31.03.2006

Работен обяд, 31.03.2006

Посещение в Худ.галерия - Ямбол, 31.03.2006

Посещение в Худ.галерия - Ямбол, 31.03.2006

Посещение в Худ.галерия - Ямбол, 31.03.2006

Посещение в Худ.галерия - Ямбол, 31.03.2006

Посещение в Худ.галерия - Ямбол, 31.03.2006

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Ямбол в Технически колеж - гр.Одрин

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Посещение на делегация от ТК - Одрин в Технически колеж - Ямбол

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.

Пазар на труда, 11.07.2006 г.


Цялата отговорност за съдържанието на сайта е

на Технически колеж - Ямбол (България) и Технически колеж - Одрин (Турция).

При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

Home | Партньори | Дейности | Изпълнение | Фото галерия | Конференция | Контакти | Абсолвенти

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [ProjectEmail].
Last updated: 07.14.2006.