Home
Партньори
Дейности
Изпълнение
Фото галерия
Конференция
Контакти
Абсолвенти

 

   

   

   

Кратко представяне:

Проектът пряко кореспондира със следните приоритетни цели на програмата:

Разширяване на местното сътрудничество в региона чрез дейностите по обмен на преподаватели и студенти; езиковия курс; конференцията "Образователни политики на Европейския съюз", различните съвместни издания; общия проспект за кандидат-студенти.

-  Развитие и заздравяване на ефективни структури за изпълнението на

съвместни проекти чрез създаването на българо-турския обучителен център. Изпълнението на проекта е част от цялостния процес за изграждане на трансгранично сътрудничество на местно ниво.

Общата цел на проекта е създаване на дългосрочни и устойчиви професионални контакти и сътрудничество между Технически колеж - Ямбол и Технически колеж - Одрин.

Целевите групи са: българските и турските преподаватели и студенти от двете учебни заведения; маркетингово проучване за възможностите за професионалната реализация на студентите.

Проектът ще завърши с подписването на програма за сътрудничество между двата колежа.

  Новини

 •   Излезе от печат "Добрите български практики в техническите висши училища"
 •  Отпечатани са "Добрите турски практики в техническите висши училища"
 •  Готово е "Двуезично помагало за разликите в техническите стандарти на България и Турция"
 •  Готов е "Сборник с технически термини на български и турски език"
 •  Изработен е документалния филм "Партньори и приятели"
 •  Проведе се Заключителната среща по проекта
 • още ...

Важни дати

 • Февруари 2006  - Създаване на българо-турски център за обучение
 • Април - Май  2006 - Обмен на преподаватели и студенти
 • Всеки два месеца - Информационен бюлетин
 • Ноември 2006 - Документален филм
 • още ...

Цялата отговорност за съдържанието на сайта е

на Технически колеж - Ямбол (България) и Технически колеж - Одрин (Турция).

При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

Home | Партньори | Дейности | Изпълнение | Фото галерия | Конференция | Контакти | Абсолвенти

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [ProjectEmail].
Last updated: 11.05.2006.