Home
Партньори
Дейности
Изпълнение
Фото галерия
Конференция
Контакти
Абсолвенти

 

   

   

   

Абсолвентите на Технически колеж - Ямбол, Юли 2006 год.

Уважаеми абсолвенти,

Когато започнете работа или вече работите, изпратете ни кратка информация за себе си на e-mail: vipusk0306@tk.uni-sz.bg . Освен месторабота и длъжност, можете да добавите и адрес, телефон и е-mail за обратна връзка с Вас. Предварително Ви благодарим!

 

Специалност "Автотранспортна и земеделска техника и технологии"

Специалност "Електротехника"

Специалност "Технология на храните"

Специалност "Текстилна техника и технологии"

Специалност "Топло- и газоснабдяване"

 

Специалност

"Автотранспортна и земеделска техника и технологии"

Име,презиме,фамилия

Фак №

1

Георги Димитров Бакалов

030101

2

Атанас Георгиев Лазаров

030102

3

Георги Димитров Димитров

030103

4

Пламен Панчев Петров

030104

5

Атанас Митков Атанасов

030105

6

Петко Николаев Василев

030106

7

Виолета Младенова Станоевска

030107

8

Валентин Тодоров Стоянов

030108

9

Георги Димитров Тронков

030109

10

Албена Георгиева Уждрина

030110

11

Свилен Маринов Узунов

030112

12

Венцислав Ганчев Вълков

030113

13

Диан Вълков Шойлеков

030114

14

Лъчезар Славов Демирев

030116

15

Виолета Малинова Георгиева

030118

16

Женя Борисова Габровска

030119

17

Светлозар Павлов Славов

030120

18

Николай Димитров Димитров

030121

19

Боян Петров Николов

030122

20

Николай Тодоров Николов

030123

21

Николай Петров Петров

030124

22

Григор Георгиев Виденов

030125

23

Любомир Валериев Коларов

030126

24

Димитър Атанасов Джавалеков

030128

25

Милен Радков Минков

020105

26

Красимир Георгиев Георгиев

030129

27

Иван Михайлов Димитров

020101

28

Калин Иванов Балтов

000214

 

Специалност

"Електротехника"

Име,презиме,фамилия

Фак №

1

Стефан Николаев Николов

030301

2

Георги Николаев Георгиев

030302

3

Милко Янков Желязков

030305

4

Иван Гошев Иванов

030306

5

Стоян Митев Митев

030307

6

Ваня Георгиева Георгиева

030308

7

Ивайло Димитров Димитров

030309

8

Димитър Георгиев Георгиев

030311

9

Георги Славчев Славов

030313

10

Петко Динков Петков

030315

11

Галя Димитрова Колева

030320

12

Владимир Стоянов Юруков

030321

13

Таня Гошева Шехпазова

020310

 

Специалност

"Технология на храните"

Име,презиме,фамилия

Фак №

1

Анелия Димитрова Гагалиева

030402

2

Елена Живкова Георгиева

030403

3

Димитър Петров Елекчиев

030404

4

Донка Иванова Карасъбева

030405

5

Мария Иванова Георгиева

030407

6

Димитринка Иванова Стойчева

030409

7

Илия Георгиев Илиев

030410

8

Красимира Костова Бонева

030412

9

Валя Петкова Господинова

030413

10

Лилия Ганчева Петкова

030415

11

Деница Любомирова Тракийска

030416

12

Гергана Александрова Попова

030417

13

Ваня Мартинова Георгиева

030419

14

Иванка Боянова Боянова

030423

15

Женета Георгиева Господинова

030425

16

Таня Михайлова Адамова

030426

17

Силвия Боянова Михайлова

030427

18

Христина Светославова Караиванова

030428

19

Ивелина Колева Колева

020412

 

Специалност

"Текстилна техника и технологии"

Име,презиме,фамилия

Фак №

1

Мария Радева Иванова

030202

2

Катя Йорданова Златева

030203

3

Соня Недялкова Стоянова

030204

4

Красимира Илиева Патрашкова

030206

5

Силвия Петрова Ангелова

030208

6

Йордан Гочев Гочев

030209

7

Елена Гочева Гочева

030210

8

Диана Георгиева Михова

030212

9

Айсен Ахмедова Мехмедова

030214

10

Петя Миткова Петкова

030215

11

Антоанета Димитрова Генова

030216

12

Виолета Димитрова Дамянова

020211

13

Антон Атанасов Рупчев

020203

14

Галина Янкова Стамболийска

020219

 

Специалност

"Топло- и газоснабдяване"

Име,презиме,фамилия

Фак №

1

Данаил Николаев Николов

030508

2

Георги Илиев Атанасов

030511

3

Антон Иванов Петров

030515

4

Константин Петров Йорданов

030520


Цялата отговорност за съдържанието на сайта е

на Технически колеж - Ямбол (България) и Технически колеж - Одрин (Турция).

При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

Home | Партньори | Дейности | Изпълнение | Фото галерия | Конференция | Контакти | Абсолвенти

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [ProjectEmail].
Last updated: 07.10.2006.