Home
Партньори
Дейности
Изпълнение
Фото галерия
Конференция
Контакти
Абсолвенти

 

   

   

   

За контакти чрез електронната поща относно детайлите по проекта.

ЕКИП на проекта: Гл.ас.д-р Емилия Димова - РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: emdimova@abv.bg;

Организатори от България: Организатори от Турция:
доц.д-р Веселина Недева, vnedeva@tk.uni-sz.bg Главен координатор: Проф.д-р Бюлент Екер, bulek@tu.tfz.edu.tr
Гл.ас.инж.Юлиана Христова, yhristova@tk.uni-sz.bg Координатор от Технически колеж - Одрин: Проф.д-р Ахмед Асан, ahasan@trakya.edu.tr
Мария Николова, finotdel@tk.uni-sz.bg Координатор на контактите: Доц.д-р Исмаил Бедженен, ibecenen@trakya.edu.tr
  Членове: Доц.д-р Емел Гюлер, Доц.д-р Хюсеин Акили, Доц.д-р Кенан Карачавуш, Преп. Мустафа Филиз, Преп. Сезгин Кондал

Цялата отговорност за съдържанието на сайта е

на Технически колеж - Ямбол (България) и Технически колеж - Одрин (Турция).

При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

Home | Партньори | Дейности | Изпълнение | Фото галерия | Конференция | Контакти | Абсолвенти

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [ProjectEmail].
Last updated: 06.26.2006.