Дейност 6

  • Print

Logo IUISДейност 6: Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението в Тракийския университет, която включва 4 етапа.

Етап І - Разработване на Техническо задание за проектиране и изграждане на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет – Стара Загора

Етап 2 - Разработване, изграждане и внедряване на Интегрирана управленска информационна система на Тракийски университет - Стара Загора

Етап 3 - Техническо обезпечаване на Интегрираната управленска информационна система  на Тракийски университет

Етап 4 - Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите