Дипляна

Търсене

Кой е онлайн

We have 11 guests and no members online

Дейност 3, май 2013

1. Проведени бяха две заседания, на представители на екипа по НИМД.
2. На първото бяха разпределени документите от списъка за описание от експертите в екипа.
3. На второто заседание бяха обобщени  справките, отнасящи се до научната продукция на преподавателите при акредитация и в индикаторите на рейтинговата система.
4. Описани бяха част от документите от международната дейност и от процедурата за управление на проектната дейност и за отчитане на научно-изследователската дейност.
5. Организиране и провеждане на онлайн-анкети със служители-експерти и студенти по отношение на дейности свързани с НИМД - преподаватели - 88 анкетирани, експерти - 10 анкетирани, студенти - 92 анкетирани.

< Назад