Търгове Print
There are no translations available.

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

 

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЯМБОЛ

 

                На основание с чл. 7, от НАРЕДБА №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи частна държавна собственост, Технически колеж гр.Ямбол обявява търг с тайно наддаване за продажба на метали за вторични суровини /бракувано, ненужно и неизползвано имущество/ в Технически колеж с първоначална тръжна цена – 425 лв. на тон.

                Търгът ще се проведе на 26.04.2011 г. от 10.00 часа в Заседателната  зала на Технически колеж ул.”Гр.Игнатиев” №38

                Тръжната документация може да се закупи срещу 30 лв. без ДДС от касата на колежа, ул.”Гр.Игнатиев” 38

                Депозит в размер на 1000 лева да се плати по банкова сметка:

 УНИ КРЕДИТ – БУЛБАНК – ЯМБОЛ, IBAN BG46UNCR75273144516800

                Заявки за участие в търга се приемат в Деловодството на Технически колеж  всеки ден до 15.00 часа  до 20.04.2011 г., включително.

 

За информация: тел. 0889339914;0887337784