ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА Печат
Написано от Миглена Казакова   
Вторник, 13 Септември 2016 14:58

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ - ЯМБОЛ

С тържествена церемония днес бе открита новата академична учебна 2016/2017 година във Факултет „Техника и технологии“. Церемонията се проведе в зала „Райчо Димитров“. Залата бе изпълнената с усмихнати лица на млади хора, гости, родители, преподаватели,  и служители.

Доц. Красимира Добрева – Зам. декан по Учебната дейност откри тържеството, като подчерта, че през тази година ще отпразнуваме петата година от преобразуването на Факултета и представи пред присъстващите ръководство.

Деканът на Факултета – проф. Красимира Георгиева прочете приветсвено слово от името на Ректора на Тракийски университет – проф. Иван Въшин и от академичното ръководство на Факултета. В словото е подчертано, че  Университетът е 5-ти по рейтинг сред българските университети, с много висока оценка от акредитацията, Член на Европейската и на Международната асоциация на университетите. Посочено е, че в Университета се подготвят специалисти във всички основни области на образованието, науката,  и обществената практика – природни, технически, хуманитерни и социални науки. Тракийският университет е един от най-големите университети в България по материално-техническа база – 20 учебни корпуса с над 100000 кв. м. площ, която продължава да се разширява и модернизира.

Създадени са възможности за получаване на богата информация, достъп до международни база  данни, внедрена е модерна информационна система.

Потребностите  на студентите от общежития са задоволени на 100% .

По програма Еразъм + студентите могат да провеждат стаж и обучение в 70 университета от Европа и света.

Създадени са условия за развитие на разностранните интереси и таланти на студентите.

Студентските съвети ще оказват помощ  и подкрепа на първокурсниците.

От името на Ректора и академичното ръководство на Факултета, проф. Красимира Георгиева пожела на първокурсниците, студентите, преподавателите и служители успешна, спорна и спокойна академична година.

От името на студентите – първокурсници с емоционално слово отговори –  студентка от първи курс „Автоматика и компютърни системи“.

Церемонията приключи под звуците на Студентския химн.

На добър час!