Печат
Написано от Веселин Петров   
Сряда, 26 Ноември 2014 14:30

 

Тържество по случай 50 години висше образование в Ямбол и

3 години от преобразуването на факултет „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

 

 

Тържеството се проведе на 21.11. 2014 година в Голямата зала на Община Ямбол. Организатори на събитието бяха Факултет „Техника и технологии” към Тракийски университет – Стара Загора и община Ямбол.

Церемонията беше открита от доц. д-р Маргарита Пехливанова – Секретар на Факултета, която представи гостите:

Проф. двмн Иван Въшин - И Д Ректор на Тракийски университет – Стара Загора

Инж. Георги Славов – Кмет на община Ямбол

Проф. дтн инж. Георги Тасев – удостоен с почетно звание „Доктор Хонорис Кауза” на Тракийския университет

Пенка Илиева – Началник на Регионален инспекторат по образование - Ямбол

проф. д-р Пламен Даскалов – Русенски университет „Ангел Кънчев“

проф. дсн Радослав Славов– Декан на Аграрния факултет при Тракийски университет

Проф. д-р Мая Гълъбова – Декан на Медицинския факултет при Тракийски университет

Доц. д-р Пламен Георгиев - Зам. декан по научноизследователска дейност на Ветеринарно-медицински факултет при Тракийски университет

Директор на „Студентски столове и общежития“ ЕАД - клон Ямбол

Представители на фирми – партньори

Бивши преподаватели, служители и възпитаници на Факултета

Деканът на Факултета доц. д-р Красимира Георгиева прочете академично слово, в което проследи историческото развитие, академичния профил, научната и международната дейност на учебното заведение.

Приветствие към присъстващите поднесе изпълняващият длъжността Ректор на Тракийския университет проф. двмн. Иван Въшин, който връчи Почетен плакет на Тракийския университет на Факултет „Техника и технологии“- Ямбол и обяви, че техният подарък за Факултета е интерактивна дъска с проектор и софтуер.

Приветствие към участниците в тържаството поднесе инж. Георги Славов – кмет на община Ямбол, който удостои Факултет „Техника и технологии“ с Почетен знак „Герб на община Ямбол“.

От името на Ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев“, проф д-р Пламен Даскалов поздрави участниците и връчи и Плакет на Русенския университет.

Присъстващите бяха приветствани и от проф. д-р Мая Гълъбова - Декан на Медицински факултет към Тракийски университет.

За принос в развитието на висшето образование проф. Въшин Награди с Приз на Тракийския университет – инж. Георги Славов – кмет на община Ямбол и доц. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на Факултета.

С Плакет на Тракийски университет – Стара Загора бе наградена и доц. д-р Мария Рошманова.

За своя принос с Приз на Тракийския университет са удостоени и проф. дсн Иван Станков и проф. дтн Христо Белоев – Ректор на Русенския университет.

Доц. д-р Красимира Георгиева награди с Плакет – „50 години висше образование“ и Почетен диплом ръководители и преподаватели: инж. Атанас Добрев, Атанас Тодоров, доц. д-р Маргарита Пехливанова, доц. д-р Станчо Станчев, Илия Гинков, доц. д-р Таня Пехливанова, доц. д-р Златина Казлачева, доц. д-р Веселина Недева, доц. д-р Красимира Добрева и доц. д-р Иван Лазаров.

Поздравителни адреси по случай юбилея изпратиха:

Атанас Мерджанов – Народен представител от 31 МИР - Ямбол

Инж. Николай Пенев – Областен управител на област Ямбол

Пенка Илиева – Началник на РИО – Ямбол

Георги Георгиев – Кмет на община Тунджа

Асенка Цонкова – Национална Агенция за оценка и акредитация

проф. дтн Кольо Динков – Ректор на Университета по хранителни технологии, Пловдив

проф. д-р инж. Пламен Кангалов - Декан на Аграрно-индустриален факултет, Русенски университет

проф. дтн инж Ст. Карапетков – Ръководител „Факултет и Колеж“ – Сливен

проф. дсн Радослав Славов – Декан на Аграрния факултет, Тракийски университет

проф. двмн Михни Люцканов – Декан на Ветеринарно-медицински факултет при Тракийски университет

доц. дп Христина Милчева – Директор на Медицински колеж, Тракийски университет

проф. дсн Димитър Андонов – Председател наНаучнотехнически съюзи – клон Ямбол и

инж. Ангел Ангелов – Секретар на НТС – клон Ямбол

Мария Кунчева - Директор на СП “Студентски общежития и столове“- клон Ямбол

Инж. Георги Вълчев – Директор на ПГ по ПСТТ – Ямбол

Жана Николова – „Диагал – принт“ – Ямбол

Проведе се тържествено заседание на Академичен съвет на Тракийски университет за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“, ръководено от изпълняващия длъжността И Д Ректор на ТрУ проф. Иван Въшин.

Проф. двмн Иван Въшин връчи дипломата, медал, плакет и букет на проф. дтн Георги Тасев. След това прочете характеристиката и заслугите на проф. дтн Георги Тасев.

Доктор хонорис кауза“ прочете и подписа отзив в Почетната книга, благодари на Ръководството на Тракийски университет и Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол за високата чест.

Присъстващите бяха поздравени от струнен квартет „Дианополис“ – Ямбол и от Тацов състав „Румбана“ при читалище „Съгласие“ – Ямбол.

 

Снимки от тържеството

 

Последно променен на Петък, 13 Февруари 2015 20:07