Weblinks Факултет "Техника и технологии" - Ямбол е структура на Тракийски университет - Стара Загора. http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=59&Itemid=48&lang=bg Wed, 19 Jun 2019 16:41:30 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management bg-bg vnedeva@yahoo.com (Факултет) E-learning magazines http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=21&Itemid=48&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=21&Itemid=48&lang=bg Weblinks Sun, 13 Jun 2010 08:59:32 +0000 Информация за базите данни, достъпни от компютрите в Тракийски университет http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=35&Itemid=48&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=35&Itemid=48&lang=bg Weblinks Sun, 03 Feb 2013 08:08:05 +0000