Weblinks Факултет "Техника и технологии" - Ямбол е структура на Тракийски университет - Стара Загора. http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=19&Itemid=48&lang=bg Wed, 19 Jun 2019 16:40:49 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management bg-bg vnedeva@yahoo.com (Факултет) Тракийски университет - Ст.Загора http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=1&Itemid=48&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=1&Itemid=48&lang=bg Weblinks Tue, 09 Jun 2009 15:36:15 +0000 Journals in Humanities, Social, Natural and Applied Sciences http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=19&Itemid=48&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=19&Itemid=48&lang=bg Weblinks Sun, 03 Feb 2013 08:00:31 +0000 Национална мрежа от виртуални библиотеки http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=2&Itemid=48&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=2&Itemid=48&lang=bg Weblinks Tue, 09 Jun 2009 15:36:20 +0000 Български виртуален университет http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=4&Itemid=48&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=4&Itemid=48&lang=bg Weblinks Tue, 09 Jun 2009 15:36:24 +0000 eLearning Technology http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=16&Itemid=48&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=16&Itemid=48&lang=bg Weblinks Sun, 03 Feb 2013 07:51:43 +0000 СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА „Джон Атанасов”, конференции и списание http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=28&Itemid=48&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=28&Itemid=48&lang=bg Weblinks Sun, 03 Feb 2013 07:54:04 +0000 Държавни, обществени и академични институции http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=37&Itemid=48&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=37&Itemid=48&lang=bg Weblinks Sun, 03 Feb 2013 07:57:43 +0000