top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 67 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


feed-image Feed Entries
Home

Latest
The latest news from the Joomla! Team

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ НА 14.03.2017Г.
There are no translations available.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

 

На 14 март (вторник) 2017 година от 10.00 часа в зала „Райчо Димитров“ се проведе Общо събрание на факултета. На събранието присъстваха преподаватели, представители на студентиската общност и представители на служителите.

Събранието се ръководи от Председателя – доц. д-р Нели Георгиева, която обяви дневния ред, комисите и подчерта, че лично Ректорът на ТрУ – проф. двмн Иван Въшин ще вземе участие в заседанието.

Проф. д-р Красимира Георгиева презентира Отчета на дейността на ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за периода 01.2016 - 15.12.2016г. Подчертано бе, че  Отчетът е разработен от собствени данни и информация, предоставена от ръководителите на катедри и звена на ФТТ.

Проф. Георгиева посочи, че в отчетния период основните усилия за изпълнение на задачите от мандатната програма бяха насочени към: повишаване качеството на образование и обучение; стимулиране на международната и научната дейност; подпомагане научното развитие на кадрите; усъвършенстване на информационната система и рекламна дейност на ФТТ; подобряване на финансовият мениджмънт на бюджета на ФТТ; открито и прозрачно управление, академичност и толерантност във взаимоотношенията; подобряване условията на труд и поддържане на добро ниво инфраструктурата на ФТТ.

Планираните за периода задачи и дейности са изпълнени, като по дългосрочните продължаваме да работим за изпълнението им. Конкретните данни за изпълнение на основните дейности се съдържат в следващите раздели на отчета.

Проф. двмн Иван Въшин подчерта, че Ръководството на Тракийски университет дава положителна оценка за работата на Ръководството на факултета, на Декана и всички преподаватели и служители. Подчерта, че има още много неща, които трябва да се направят, но като цяло Университетъти Факултетът се развиват и движат с бързи крачки, независимо от сложните икономически условия.

Ректорът подчерта, че всичко зависи от усилията на всички, които работят във Факултета. Пожела здраве, успехи и идването на работа във Факултета да предизвиква радост. 

 

img 3351.1jpg img 3380.1 jpg img 3360.1jpg

img 3355.1jpg img 3362.1jpg

 

 
Мобилности по програма "Еразъм +" за зимен семестър на учебната 2016/2017г.
There are no translations available.

 

На 25.01.2017г. беше направено представяне на проведените мобилностите по програма „Еразъм+“ във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол през зимен семестър на учебната 2016/2017г.

Доц. Д-р Емилия Димова представи визитата си в полския университет BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Доц.д-р Веселина Недева представи посещението на група преподаватели в португалския университет INSTITUTO POLITÉCNICO – Portalegre.

През академичния състав на факултета бяха представени презентации с кратка информация за организацията на учебната дейност, насоки на научните изследвания и възможностите за създаване на по-задълбочени връзки за съвместна дейност.

 

Мобилност по програма "Еразъм" в Политехнически университет Порталегре

 

    Мобилност по програма "Еразъм" в Белостоцки технически университе

 

 

 

 

 

 
Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си
There are no translations available.

Факултет „Техника и технологии“  при Тракийски университет – Стара Загора

тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си

 

 На 17 ноември – Международният ден на студента  в Голямата зала на община Ямбол от 9.00 часа се проведе тържествената церемония по връчване дипломите на абсолвентите от Факултета, випуск 2016 година. Тази година завършиха висшето си образование 164 абсолвенти с ОКС „бакалавър“ (редовно и задочно обучение) и 65 абсолвенти с ОКС „магистър“ от програмно акредитираните професионални направления: Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Енергетика и Хранителни технологии.

Гости на тържеството бяха:

 • проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет
 • проф. дхн Веселина Гаджева - Зам.- ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет
 • доц. д-р Дарина Заимова - Зам.- ректор по проектна дейност на Тракийски университет
 • Диана Динкова – Зам.- областен управител – Областна администрация - Ямбол
 • Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол
 • проф. д-р Петър Петров, дн – Декан на Педагогически факултет
 • проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм – Декан на Медицински Факултет
 • доц. д-р Нели Грозева - Зам.- декан Учебна дейност на Аграрен факултет
 • Деница Цонева – Управител на Областен информационен център – Ямбол
 • Представители на фирми партньори

Тържествената церемония беше открита от доц. Т. Пехливанова, ВРИД  Зам. – декан по Учебната дейност.

Проф. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на Факултета произнесе тържествено слово.

Приветствие от името на Ректорското ръководство и лично от името на проф. двмн Иван Въшин – Ректор на ТрУ поднесе проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет.

Възпитаниците на Факултета от випуск 2016 бяха поздравени от Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол

Приветствие от името на кмета на Ямбол поднесе Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол.

Послание от името на абсолвентите випуск 2016 поднесе Деляна Иванова Начева от специалност „Безопасност и качество на храните“, ОКС „магистър“ с общ успех от следването 5,98.

Проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет връчи дипломите и подаръци на отличниците, завършили с най-висок успех от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Отличник на Четвъртия випуск на Факултет „Техника и технологии“ -  Ямбол, ОКС „бакалавър“ е Боян Костадинов Куванджиев от специалност „Автомотика, информационна и управляваща техника“.

Отличник на Третия випуск на Факултет „Техника и технологии“ -  Ямбол, ОКС „магистър“ е Деляна Иванова Начева от специалност „Безопасност и качество на храните“.

Деканът на Факултета връчи дипломите на отличниците по професионални направления.

С най-висок успех от ОКС „бакалавър“ по направления са абсолвентите:

ОКС „бакалавър“

 • Александър Тодоров Боянов, специалност „Електротехника“
 • Юлиян Стефанов Вълчев, специалност „Топло- и газоснабдяване“
 • Теодора Наскова Стойкова,  специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 • Галина Тенева Тодорова, специалност „Технология на храните“
 • Ивайло Димитров Георгиев, специалност „Автотранспортна и земеделска техника“

ОКС „магистър“

 • Пламена Тодорова Стоянова, „Автотранспортна и земеделска техника“
 • Живка Колева Георгиева, „Автоматика и компютърни системи“
 • Галина Колева Янкова, „Топло- и газоснабдяване“
 • Таня Василева Саракостова, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 • Виолета Видева Симеонова – „Безопасност и качество на храните“

Награди на абсолвенти бяха връчени от Декана на Медицински Факултет, Декана на Педагогически факултет и Зам. – декана на Аграрен факултет.

Абсолвентът Боян Куванджиев прочете Студентската клетва, с която възпитаниците изразиха готовността си да защитават името на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и да прилага знанията за благото на Република България.

Тържеството приключи с обща снимка на випуск 2016.

    От 14.30 часа в модерния културно-информационен център „Безистена“ беше открита Международната научна сесия „Техника, технологии, образование“ 2016, посветена на петата годишнина от преобразуването на Факултета.

На откриването присъстваха:

 • проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет
 • проф. дхн Веселина Гаджева - Зам.- ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет
 • доц. д-р Дарина Заимова - Зам.- ректор по проектна дейност на Тракийски университет
 • Деница Цонева – Управител на Областен информационен център – Ямбол

Поздрав към гостите и участниците в конференцията поднесе талантливата ямболска цигуларка Красимира Султанова.

Приветствено слово  поднесе проф. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на ФТТ, която откри Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ 2016.

Доц. д-р Нели Георгиева обяви получените поздравителни адреси.

Участниците и гостите разгледаха експозицията в Културно-информационния център „Безистена“.

Конференцията продължи със заседания по секции в сградата на Факултета.

Бяха отличени научни доклади в три категории:

1. Докторанти:  Михаил Кожухаров и Гергана Тодорова от Стопански факултет, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема: IMPORTANCE OF BRANDING IN CLUSTERS (ЗНАЧИМОСТ НА БРАНДИНГА ЗА КЛЪСТЕРИТЕ);

2. Млади учени:  Красимир Иванов от ФТТ-Ямбол, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема:АНАЛИЗ НА ХЛАДИЛНИТЕ АГЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;

3. Студенти: Живка Георгиева от ФТТ-Ямбол, Тракийски университет-Стара Загора, І курс, ОКС "магистър", специалност: АКС с доклад на тема:АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ ГАЗОВИ СЕНЗОРИimg 3064
img 3067
img 3038
img 3042 img 3046

 

 Снимки от Промоцията на Випуск 2016г.

 
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
There are no translations available.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ - ЯМБОЛ

С тържествена церемония днес бе открита новата академична учебна 2016/2017 година във Факултет „Техника и технологии“. Церемонията се проведе в зала „Райчо Димитров“. Залата бе изпълнената с усмихнати лица на млади хора, гости, родители, преподаватели,  и служители.

Доц. Красимира Добрева – Зам. декан по Учебната дейност откри тържеството, като подчерта, че през тази година ще отпразнуваме петата година от преобразуването на Факултета и представи пред присъстващите ръководство.

Деканът на Факултета – проф. Красимира Георгиева прочете приветсвено слово от името на Ректора на Тракийски университет – проф. Иван Въшин и от академичното ръководство на Факултета. В словото е подчертано, че  Университетът е 5-ти по рейтинг сред българските университети, с много висока оценка от акредитацията, Член на Европейската и на Международната асоциация на университетите. Посочено е, че в Университета се подготвят специалисти във всички основни области на образованието, науката,  и обществената практика – природни, технически, хуманитерни и социални науки. Тракийският университет е един от най-големите университети в България по материално-техническа база – 20 учебни корпуса с над 100000 кв. м. площ, която продължава да се разширява и модернизира.

Създадени са възможности за получаване на богата информация, достъп до международни база  данни, внедрена е модерна информационна система.

Потребностите  на студентите от общежития са задоволени на 100% .

По програма Еразъм + студентите могат да провеждат стаж и обучение в 70 университета от Европа и света.

Създадени са условия за развитие на разностранните интереси и таланти на студентите.

Студентските съвети ще оказват помощ  и подкрепа на първокурсниците.

От името на Ректора и академичното ръководство на Факултета, проф. Красимира Георгиева пожела на първокурсниците, студентите, преподавателите и служители успешна, спорна и спокойна академична година.

От името на студентите – първокурсници с емоционално слово отговори –  студентка от първи курс „Автоматика и компютърни системи“.

Церемонията приключи под звуците на Студентския химн.

На добър час!

 

 
ХХV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО“- ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“-ЯМБОЛ 2016
There are no translations available.

ХХV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО“- ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“-ЯМБОЛ 2016

 

                На 11 и 12 май 2016 г. в зала 225 на Факултета се проведе ХХІV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО“ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ,организирана от Съюза на специалистите по качество в България, Лесотехнически университет – София, Федерация на научно-техническите съюзи и Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

                В конференцията участваха 10 студенти, 7 магистри, 7 докторанти, 3-ма пост докторанти.

                Водещ на пленарното заседание беше заместник декана по научната и международна дейност на Факултет "Техника и технологии" доц. Нели Георгиева. С приветствие към участниците и гостите доц. Красимира Георгиева – Декан на Факултет "Техника и технологии" откри конференцията.

Работата на конференцията започна с пленарен доклад на тема “ Етапи на разработване на докторска дисертация“, представен от проф. д.т.н. Георги Тасев, Доктор хонорис кауза на Тракийския университет.

На заседанията на 11 и 12 май бяха презентирани доклади в областта на машинното инженерство, транспорта, земеделието, модния дизайн, електротехниката, електрониката и автоматиката и енергетиката, хранителните технологии и ученето през целия живот.

                По време на заседанията се проведоха разговори и дискусии по представените изследвания.

                Проф. д.т.н. Георги Тасев, Доктор хонорис кауза на Тракийския университет даде ценнни съвети и препоръки за бъдещата научноизследователска дейност.

                Конференцията закри доц. Красимира Георгиева, която изказа благодарност на проф. д.т.н. Г. Тасев, на всички участници и изрази увереност, че организиране на подобни мероприятия ще стане традиция.

 

Покана за конференцията

Програма за конференцията


 
« StartPrev12345NextEnd »

Page 2 of 5


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014